Läkare krävde 6 000 mer under hot om uppsägning

Får vi inte 6 000 kronor mer i lön så säger vi upp oss. Det sa fem ST-läkare inom psykiatrin på Sunderby sjukhus i Norrbotten — och krävde besked vid sittande bord, annars skulle de säga upp sig.

De fem läkarna deltog i ett möte om arbetsmiljön inom psykiatrin när de förde fram sitt krav på en lönehöjning från 34 000 kronor till 40 000 kronor – och krävde att få besked omedelbart.

– Jag blev förstås överraskad över att ställas inför detta ultimatum, säger divisionschefen för psykiatrin Stefan Bergström.

Han säger också att svaret var nekande.

– Det finns faktiskt någon form av ordning för hur löneförhandlingar ska gå till. Vi har ett avtal med Läkarföreningen om lönerna. Det är inte så här en löneförhandling går till.

Läkarna ligger redan över genomsnittet

Stefan Bergström säger också att läkarna redan i dag har en högre lön än genomsnittet i landet. Det är också Katarina Johanssons uppfattning, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten .

– Så vi tycker förstås att arbetsgivarna ska prioritera lönerna för medlemmarna i Vårdförbundet, säger hon.

Eftersom Norrbotten slöt ett tvåårsavtal förra året pågår nu diskussioner om hur man ska avsluta det gamla avtalet och sedan påbörja arbetet med det nya. Efter en inledande träff är Katarina Johansson lite optimistisk.

– Arbetsgivaren har signalerat att de vill diskutera en långsiktig lönestrategi. Det har vi efterlyst länge, så det är spännande att landstinget nu har tagit upp det.

Också divisionschef Stefan Bergström anknyter till lönerna för sjuksköterskorna i verksamheten.

– Det de tre läkarna kräver är ju mer än en hel sjuksköterskelön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida