Läkarnas avtal klart

• 3,0 procent garanterat utfall per år 2008 och 2009.• En överenskommelse om hur arbetstidsfrågan ska hanteras. • Ett särskilt löneutrymme på 0,5 procent för att ta fram lokala arbetstidsavtal.Det är det viktigaste innehållet i avtalet mellan Läkarförbundet och SKL, som nu är klart. 

21 december 2007

Med det nya avtalet, som sträcker sig fram till den 31 mars 2010, har en långvarig diskussion om arbetstiderna – som är en följd av den nya EU-anpassade arbetstidslagen – avslutats.

Parterna säger i överenskommelsen att ”det är angeläget att lokala avtal kommer till stånd”. De lokala avtalen ska hantera situationer när kombinerad dygnsvila/beredskap störs av arbetsinsatser.

För att underlätta att lokala avtal verkligen kommer till stånd har ett särskilt utrymme avsatts. Utrymmet utgör 0,5 procent av lönesumman och skall främst användas till ”åtgärder som innebär kompensation för tillfälliga avvikelser från dygns och veckovila i samband med beredskapstjänstgöring”.

”EU:s skyddsregel uppfylld”

Om man inte kan komma överens lokalt om hur arbetstiderna ska hanteras, eller om ett lokalt avtal sägs upp, så gäller i stället en särskild reglering i förbundets specialbestämmelse. Denna innebär att dygnsvilan vid kombinerad dygnsvila/beredskap vid tillfällig avvikelse kan understiga 11 timmar förutsatt att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar per 24-timmarsperiod under en på förhand bestämd sjudygnsperiod.

Som en ytterligare skyddsregel har skrivits in i avtalet att ”arbetstagare skall beredas ledighet så att den sammanhängande dygnsvilan uppgår till minst 8 timmar.”

Parterna är överens om att med denna reglering så har ”lämpligt skyddsvärde” enligt EG:s arbetstidsdirektiv uppnåtts.

Missnöjd med AT-läkarnas lönelyft

För AT-läkarna höjs lägsta tillåtna lön till 23 500  kr från den 1 april 2008, vilket är en ökning med 2,4 procent per år.

– Det är en dålig höjning av lägstlönen för AT-läkare och i denna del har förbundet misslyckats, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Men andra delar av avtalet är i stort bra.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, tycker att arbetstidsfrågan med detta avtal har ”fått en godtagbar lösning”.

– Avtalet möjliggör att landstingen och läkarföreningarna lokalt kan återuppta förhandlingar för att träffa uppgörelser kring hur man ska hantera tjänstgöring under beredskap, säger hon.

Lokala avtal också Vårdförbundets melodi

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk är glad åt att Läkarförbundet har fått ett avtal som de är nöjda med.

– Också i Vårdförbundet vill vi att arbetstidsfrågan ska regleras lokalt. Det är bra att de äntligen har kommit i hamn med den här långdragna frågan.

Hur läkarnas avtal kommer att påverka Vårdförbundets förhandlingar är det för tidigt att uttala sig om; det behöver enligt Ingrid Frisk analyseras ordentligt först.

– Men vi har ju samma motpart och liknande problem med arbetstiderna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida