Löner. Får 6 000 kronor mindre för likvärdigt arbete

Sjuksköterskorna i Landskrona kommun tjänar 6 000 kro­nor mindre än brand­ingenjörerna — trots att en lönekartläggning visar att deras arbeten är likvärdiga.

11 maj 2011

Sjuksköterskorna har i ett öppet brev till arbetsgivaren uttryckt sitt missnöje med lönerna. De tjänar i genomsnitt 6 000 kronor mindre än brand­ingenjörer och brandinspektörer, och omkring 500 kronor mindre än sjuksköterskor i övriga Skåne. ?

Sedan 2009 har 20 sjuksköterskor slutat. Även om alla inte har gjort det på grund av missnöje med lönen är det en faktor som har funnits med för många.

Enligt Maria Ivansson, samordnare för Vårdförbundets förtroendevalda i Landskrona kommun, har förbundet försökt att göra klart för arbetsgivaren att de riskerar en stor kompetensförlust.?

— Det är fler som ser sig om efter annat jobb, vilket innebär en förlust av både kompetens och kontinuitet. Den personliga kontakt vi får med vårdtagarna efter några år ger god kännedom om vilka problem de har, och innebär dessutom en trygghet för de äldre, säger Maria Ivansson.?

Personalchefen Kristina Trulsson Samuelsson håller med om att en löneskillnad på 6 000 kronor kan se mycket ut, men eftersom kommunen kan förklara skillnaden anser hon att den inte är osaklig enligt jämställdhetslagen.?

— Vi har förklarat skillnaden med marknadsfaktorn. Brandinspektörer har en privat arbetsmarknad där de får högre löner. Trots vår satsning kan vi inte konkurrera med den lön privata arbetsgivare ger dem, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida