Lönerna klara i Dalarna

Minst 4,5 procent i genomsnitt. Det får Vårdförbundets medlemmar i Dalarna i lönehöjning för 2008. Rev kl 9.54

16 december 2008

Just när det gäller procentsatsen är arbetsgivaren och facket oense. Annars är Stefan Larsson, ordförande för Vårdförbundet i Dalarna, nöjd med flera delar i överenskommelsen.

Lönenivån för medlemmarna ska fortfarande ligga över genomsnittet för landets landsting. Första linjens chefer ska få mer, liksom de som arbetat länge i sina yrken. Barnmorskorna prioriteras.

– Det har tagit lång tid att nå dit. Och när det gäller andra delar har vi inte nått ända fram. Men 4,5 procent räcker inte!

Ville haft mer än 5 procent

Enligt Stefan Larsson behövs det några tiondelar till om pengarna ska räcka för landstinget ska nå sina mål. Helst hade han sett nivåer någonstans mellan 5 och 5,5 procent för 2008.

Men nu får Vårdförbundets medlemmar i Dalarna vänta tills avstämningen är klar för att få veta hur det verkligen gick.

På några områden nådde Vårdförbundet inte ända fram. Det gäller framför allt en satsning på specialist- och funktionsutbildade. Det, tror Stefan Larsson, beror på att landstinget satsade relativt mycket på de grupperna i tidigare löneöversyner.

– Där gick det inte att komma en millimeter längre om vi så hade suttit i överläggningar i ett par år till, säger han.

Ettårig överenskommelse

Överenskommelsen är alltså ettårig. Lönerna för 2008 gäller från den 1 juni, första utbetalningen kommer i februari. Sedan är det dags för nästa löneöversyn från den 1 april.

– Medlemmarna får ställa in sig på två lönesamtal under våren, konstaterar Stefan Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida