»Lönerna kunde vara högre…«

Trots satsningar hörs ett rungande skratt runt bordet när skolsköterskorna får frågan om de är nöjda med sina löner.

4 december 2008

Enda gången som skolsköterskorna i Trelleborg kan påminna sig att de har kunnat påverka sina löner var när det anställdes en manlig skolsköterska. Han fick flera tusen kronor mer än de andra. De blev sura och protesterade, vilket ledde till att samtliga fick 2 000 kronor mer i lönepåslag.

– Med tanke på det arbete vi utför kunde lönerna vara betydligt hög­re. För ett par år sedan arbetade jag i hemsjukvården i Malmö. När jag började som skolsköterska här i Trelleborg hade jag just blivit klar med min specia­listutbildning. För att få jobbet var jag tvungen att gå ned ett par tusen kronor i lön, säger Pia Mark.

Varför hon ändå accepterade? Jo, dels var hon trött på att köra mellan bostaden i Trelleborg och arbetsplatsen i Malmö, dels tycker hon att jobbet som skolsköterska är så fruktansvärt roligt.

De andra håller med. Att arbetet som skolsköterska är så stimulerande i sig och att de flesta därför stannar kvar på sina tjänster ligger dem i fatet när det kommer till lönen.

I Trelleborg arbetar i dag totalt tio skolsköterskor. Fyra av dem har samlats på Kerstin Johanssons mottagning på Vannhögskolan för att lyssna till vad Vårdförbundets förhandlare Stefan Bergman har lyckats åstadkomma i löneöverläggningarna med kommunen. Förutom Pia Mark och Kerstin Johansson sitter Viveca Wiedel och Jenny Andersson med vid bordet.

Att just skolsköterskorna ska prioriteras i årets löneöversyn tycks inte imponera allt för mycket på dem.

Redan 2003 började kommunen lägga in uppgifter om alla anställda i arbetsvärderingssystemet Bas. Tidigt stod det klart att just skolsköterskorna tjänade mindre än vad exempelvis allmänsjuksköterskorna och distriktssköterskorna gjorde. De två senaste åren har de därför tillhört en prioriterad grupp i löneförhandlingarna.

– Vi har fått något mer än övriga grupper inom vård och omsorg. Det är väl bra, men vi ligger fortfarande sämst till bland sjuksköterskorna i kommunen, säger Kerstin Johansson som är Vårdförbundets förtroendevalda bland skolsköterskorna.

Hon berättar att de hela tiden har retat sig på att deras kompetens likställs med allmänsjuksköterskornas. I Bassystemet hamnar alla sjuksköterskor i samma grupp, oavsett om de har specialistutbildning eller inte.

De så kallade lönesamtalen med chefen, som i slutänden avgör vilka löner de får, ger de inte mycket för.

– Medarbetarsamtal har jag varit på, men aldrig lönesamtal. Vi blir inkallade till chefen för att få reda på vad vi får i lön, säger Viveca Wiedal, som har arbetat i kommunen sedan 1993.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida