Lönesatsningar på kvinnor

Både Västra Götalandsregionen och Jönköpings landsting gör jämställdhetssatsningar i år.

Både Västra Götalandsregionen och Jönköpings landsting gör jämställdhetssatsningar i år.

I Västra Götaland har politikerna bestämt att satsa
50 miljoner kronor per år i tre år för att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom sjukvården. Satsningen är ett resultat av den arbetsvärdering och lönekartläggning som har gjorts inom regionen.

– Vi räknar med att en stor del av pengarna ska gå till Vårdförbundets medlemmar, bland andra första linjens chefer. Självklart är vi glada, inte minst med tanke på att våra grupper har fått stå tillbaka de senaste åren, säger Sineva Ribeiro,
Vårdförbundets vice ordförande i Västra Götaland.

I Jönköping är satsningen 13,8 miljoner kronor. 3 000 anställda – bland andra sjuksköterskor inom olika specialiteter, barnmorskor och biomedicinska analytiker – kommer att få 600, 300 eller 150 kronor extra från och med den 1 februari.

De extra pengarna ligger i båda fallen utanför den ordinarie lönerevisionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida