”Löneskillnaden på 6 000 kronor är inte osaklig”

”Löneskillnaden på 6 000 kronor är inte osaklig”
Personalchefen Kristina Trulsson Samuelsson är i full färd med att besvara de missnöjda sjuksköterskornas öppna brev.

Löneskillnaden på 6 000 kronor mellan sjuksköterskor och brandingenjörer i Landskrona är inte osaklig, svarar arbetsgivaren. Kommunen kan konkurrera med de löner andra arbetsgivare erbjuder sjuksköterskor, medan brandingenjörer erbjuds betydligt mer på den privata marknaden.

I ett öppet brev kritiserar sjuksköterskorna i Landskrona kommun arbetsgivaren för den stora löneskillnaden mellan sjuksköterskor och brandingenjörer/brandinspektörer. Trots att en lönekartläggning som gjordes 2009 visar att grupperna gör ett likvärdigt arbete tjänar brandinspektörer 6 000 kronor mer. Det berättade Vårdfokus om häromdagen.

Det öppna brevet avslutas med ett antal frågor: Hur ser Landskrona stad på sina sjuksköterskor? Är de värda att satsa på eller ska de fortsätta att halka efter sjuksköterskor i andra kommuner i Skåne? Och hur förklarar arbetsgivaren att lönen skiljer så mycket mellan sjuksköterskor och brandingenjörer/brandinspektörer?

Inget brott mot lagen

I dag svarar personalchefen Kristina Trulsson Samuelsson. Hon håller med om att en löneskillnad på 6 000 kronor kan se mycket ut, men eftersom kommunen kan förklara skillnaden anses den inte osaklig enligt jämställdhetslagen.

– Vi har förklarat den med marknadsfaktorn. Brandinspektörer har en privat arbetsmarknad som betalar bra. Trots vår satsning kan vi inte konkurrera med den lön privata arbetsgivare ger dem, säger hon.

Omkring 20 sjuksköterskor i Landskrona har slutat sedan december 2009. Arbetsgivaren borde vara orolig för det kompetenstapp det innebär. Men det anser personalchefen är en fråga för omsorgsförvaltningen att besvara.

– Det är omsorgsförvaltningen som är verksamhetsansvarig och vet om det är ett problem. Men självklart är vi måna om att vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska kunna konkurrera om kompetent arbetskraft, säger Kristina Trulsson Samuelsson.

Inga vakanta tjänster

Sjuksköterskorna kan gå till privata vårdgivare, till kringliggande kommuner eller till Region Skåne. Finns det ingen risk att Landskrona utkonkurreras av dem?

– Det har inte varit helt lätt att rekrytera sjuksköterskor, men vi har inga vakanta tjänster. Även om det finns andra arbetsgivare ser inte konkurrensen om sjuksköterskor ut som den om brandingenjörer.

Personalchefen understryker att sjuksköterskorna är en viktig grupp i kommunen, men erkänner att de inte har prioriterats i de senaste årens löneöversyner.

En förklaring hon ger är att budgeten har varit så stram att den inte har tillåtit löneökningar över miniminivåer.

Kristina Trulsson Samuelsson ska nu, tillsammans med chefen för omsorgsförvaltningen, svara på sjuksköterskornas öppna brev. Inom ett par veckor ska svaret vara färdigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida