Lycksele höjer lönen med 4 000 för erfarna sjuksköterskor

Lycksele höjer lönen med 4 000 för erfarna sjuksköterskor
Jennie Eriksson är en av Lycksele kommuns cirka 25 sjuksköterskor som troligtvis kommer att få ett rejält lönepåslag.

Även ingångslönen höjs kraftig för att locka personal med tillräcklig kompetens.

30 januari 2015

På äldreboendet Smedsberget i Lycksele firar sjuksköterskorna med tårta i dag.

Inte bara för att lönerna troligen kommer att höjas kraftigt för flera av dem men också för att det planeras att anställa fler sjuksköterskor än vad som går in på schemaraden, så att de inte ständigt behöver gå kort när någon blir sjuk eller behöver vara ledig.

– Det känns fantastiskt bra. Vi har en chef som verkligen förstår den här verksamheten, säger Jennie Eriksson som är en av de sjuksköterskor som snart kan komma att tjäna 4 000 kronor  mer i månaden.

Som distriktssköterska och med en specialistutbildning i demensvård på sitt cv tjänar hon i dag 32 000 kronor, vilket efter lönepåslaget blir 36 000.

Dubbelspecialist

– Med tanke på att jag är dubbelspecialist känns det definitivt inte som någon överlön. Jämför man med data- eller byggingenjörer som har jobbat tio år i yrket så sticker det inte ut, säger Jennie Eriksson som också är förtroendevald för Vårdförbundet

Inititiativ av verksamhetschefen 

Det är verksamhetschefen Ulrika Jonsson som tagit fram förslaget som i korthet ser ut så här:

  • Befintliga sjuksköterskor som arbetat åtta år eller längre och som har specialistkompetens får ett lönepåslag på 4 000 kronor i månaden.
  • Erfarna sjuksköterskor med efterfrågad vidareutbildning erbjuds en ingångslön på mellan 30 000 och 35 000 kronor. (I dag är ingångslönen för nyexaminerade 26 000 kronor.)
  • Två extra sjuksköterskor anställs för att täcka upp för frånvaro och stärka hemsjukvården.

Ulrika JonssonUlrika Jonsson.

Förslaget har ännu inte godkänts av socialnämnden, men Ulrika Jonsson, som själv är sjuksköterska, tror inte att det kommer att bli några större problem.

Inte dyrare i längden

– Vi har räknat på det här ekonomiskt. I längden kommer det inte att kosta mer än i dag. Lyckas vi rekrytera och behålla de sjuksköterskor vi behöver minskar övertidsuttaget och sjukfrånvaron. Och vi behöver inte plocka in bemanningsföretag som i dag, säger hon.

Vårdförbundet har inte varit direkt drivande i den här frågan, men Ulrika Jonsson berättar att hon har ett nära samarbete med förbundet och att det har varit ett viktigt bollplank för henne.

– Men jag tror att min bakrund som sjuksköterska ockå betyder ganska mycket. Jag kan sätta mig in i den komplexa situation som sjuksköterskorna i kommunen har. Och jag upplever nog att det är lättare för mig än för exempelvis en chef med socionombakgrund att förmedla till politikerna hur det faktiskt ser ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida