Massuppsägningar fortfarande otillåten stridsåtgärd

Trots att löneavtalet nu har löpt ut är det fortfarande inte tillåtet med massuppsägningar. På förbundsstyrelsen i morgon och på torsdag diskuterar man vad som ska ske härnäst. I nästa vecka träffas också Vårdförbundets förbundsråd.

1 april 2008

Flera av Vårdförbundets avdelningar får e-post och telefonsamtal från medlemmar som undrar om de kan skriva under det så kallade löneupproret, nu när löneavtalet har löpt ut.

– Vi får många samtal. Och vi är tydliga med att det är en otillåten stridsåtgärd, trots att löneavtalet nu inte gäller längre, berättar Sineva Ribeiro, vice ordförande i avdelning Västra Götaland.

Orsaken är, som Vårdfacket tidigare har informerat om, att Vårdförbundet är bundet av det kommunala huvudavtalet, KHA. I det listas vilka stridsåtgärder Vårdförbundet kan ta till i en konflikt. KHA gäller fortfarande.

Enligt detta avtal är följande stridsåtgärder möjliga att ta till:

• Lockout
• Strejk
• Vägran att utföra övertid eller mertid
• Vägran att utföra tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid
• Nyanställningsblockad

Massuppsägning tillhör alltså inte de tillåtna stridsåtgärderna. Däremot är det förstås möjligt för en enskild person att säga upp sig.

Förbundsstyrelsen samlas i morgon och på torsdag för att bland annat diskutera nästa steg när det gäller diskussionerna om ett nytt löneavtal. I nästa vecka samlas också förbundsrådet, som består av förbundsstyrelsen och en representant för varje lokal avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida