Medlare kallas in i för att få till ett löneavtal

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL har inte lyckats komma överens i de pågående avtalsförhandlingarna. I dag på morgonen meddelade parterna att medlare kallas in för att få till ett avtal.

28 februari 2008

Den senaste tiden har SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Vårdförbundet fört intensiva förhandlingar för att nå en gemensam överenskommelse innan det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars.  Eftersom den sista mars nu närmar sig och parterna fortfarande inte är ense om avtalets utformning väljer de att kalla in medlare för att leda det fortsatta förhandlingsarbetet.

– Vi närmar oss varandra, men ser nu att det är för kort tid för att vi ska hinna få ihop avtalet. Därför har vi valt att begära hjälp av medlare, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Hur långt parterna står från varandra vill hon i dagsläget inte kommentera.

– Vi och SKL har olika mål med avtalet, det är en intressekonflikt. Vi har behov av att se att SKL faktiskt vill nåt mer med oss än vad som nu är fallet.

I morgon träffas parterna igen för att försöka komma överens om vilka medlare som kan bli aktuella att kalla in.

Vårdförbundets kravlista

Vårdförbundet har krävt ett månatligt lönepåslag på minst 1 700 kronor 2008 och lika mycket 2009. Förbundet har också krävt en ”lägsta accepterad lönenivå”, en formulering som också finns i läkaravtalet. Detta krav har förts fram dels på grund av EG-domstolens utslag i det så kallade Lavalmålet, dels därför att förbundet anser att nybörjarlönerna ofta är alltför låga.

Övriga krav handlar bland annat om att specialist- eller funktionsutbildning ska ges på betald arbetstid och att de som har skaffat sig en sådan utbildning ska ha både en garanterad löneökning efter utbildningen och en löneutveckling därefter. För dem som redan har en sådan utbildning vill Vårdförbundet att en extra löneöversyn ska göras. Vårdförbundet vill också utveckla den verksamhetsnära lönebildningen.

När det gäller arbetstidsfrågan vill Vårdförbundet börja med dem som arbetar på natten – kravet har varit att varje natt ska räknas med en kvot på 1,5 (att en timme ska räknas som en och en halv).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida