Medlemmarna i Stockholm kräver att avtalet sägs upp

I Stockholm är Vårdförbundets medlemmar så missnöjda över löneutfallet att de kräver att avtalet sägs upp.

2 oktober 2007

Stockholmsavdelningens styrelse har fått representantskapets uppdrag att arbeta för en uppsägning av avtalet. Ilskan bland ombuden på representantskapet, som hölls i helgen, var så stor att styrelsen såg sig tvungen att ändra dagordningen. Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm, berättar om ett starkt medlemstryck.

– Medlemmarna är ilskna över de låga löneökningarna och över en utebliven uppvärdering av deras yrken. Det finns inte något annat alternativ än att aktivt arbeta för att avtalet ska sägas upp.

Missnöjda över två procent

Representantskapet tog ett uttalande med rubriken: ”Säg upp löneavtalet för landsting och kommuner.” Medlemmarna är missnöjda över att arbetsgivaren har tolkat det lägsta påslag på två procent som står inskrivet i avtalet som ett tak. De tror inte att ett uppsagt avtal kan ge ett sämre utfall.

Vad det kan komma att innebära vet inte Ulla Althin.

– Kanske blir det inte bättre, säger hon.

Presidiet i Stockholm har inlett en dialog med Stockholms läns landsting.

– Vi har haft långa samtal och ska återkomma till dem. Hittills kan jag inte säga att de har tagit oss på allvar, säger Ulla Althin.

Hon känner sig inte oroad över kravet på att säga upp avtalet, men funderar över hur det ska gå att möta de höga förväntningarna från medlemmarna.

Har fångat missnöjet

Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, anser att representantskapet i Stockholm har fångat det missnöje som finns i sitt uttalande.

– Det här är Stockholms bild av hur arbetsgivaren har tolkat avtalet och det är ett tydligt budskap till dem att de inte har skött sig, säger hon.

Anna-Karin Eklund har täta kontakter med alla avdelningar och konstaterar att, även om lönemissnöjet är utbrett, så händer det också positiva saker ute i landet.

– I Sörmland har de till exempel tecknat ett bra avtal och i Dalarna är de inne i en intensiv process.

Nu har arbetsgivarna en månad på sig att visa att det finns anledning att behålla avtalet. Före den sista oktober måste Vårdförbundet säga upp det för att det ska upphöra den första april nästa år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida