När ersättning blir lön påverkas statistiken

Med novemberlönen får Vårdförbundets medlemmar i Östergötland sin nya lön. Men när en del ersättningar blir lön verkar löneökningen vara större än den i själva verket är.

6 november 2008

I Östergötland är löneprocessen decentraliserad. Hur stort utfallet blir för Vårdförbundets medlemmar skiftar från produktionsenhet till produktionsenhet (”centrum”, som de kallas i landstinget).

Än så länge har Vårdförbundet bara kunnat stämma av på några få av de centrum som finns. Inom labmedicin blir löneökningarna totalt sett omkring 4,5 procent, medan Vårdförbundets medlemmar på bilddiagnostiskt centrum får en total löneökning på omkring 5 procent.

Kommer på novemberlönen

Men även om avstämningarna ännu inte är gjorda, ska löneökningarna komma på novemberlönen.

– Landstinget är angeläget om att de ska komma med i den avstämning som görs i november, för att löneökningarna ska synas i den gemensamma statistik som tas fram med de lönenivåerna som bas, säger Gunnel Möller, facklig förtroendevald för Vårdförbundet på Universitetssjukhuset i Linköping.

Därför kan löneökningarna i vissa fall ses som preliminära. Men några stora förändringar kan det inte bli fråga om.

– Vi måste utgå från att lönesamtalen är väl genomförda och att lönerna är satta på ett seriöst sätt, säger Gunnel Möller.

Rotationsersättning blir lön

En knepighet är att landstinget vill avskaffa de rotationsersättningar som infördes för några år sedan för att locka personal till nattjänstgöring.

I stället för att utgå som särskilda ersättningar ska de nu bakas in i grundlönen. Det är i och för sig riktigt, säger Gunnel Möller.

– Men ett problem är att denna förändring påverkar statistiken. I den kommer det att verka som om de, som får sin rotationsersättning omvandlad till fast lön, får en större löneökning än de i själva verket får.

Statistiken blir missvisande

Riktigt hur stor påverkan på statistiken blir kan Gunnel Möller inte säga ännu, men siffrorna från landstinget är levererade.

För de berörda kan det handla om stora pengar – upp till drygt 4 000 kronor i månaden.

– Det gäller att komma ihåg det här när statistiken sedan redovisas. En del av de löneökningar som kommer att redovisas för Östergötland är rent fiktiva, säger Gunnel Möller.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida