NORRBOTTEN. Sifferlöst avtal

Vårdförbundet tror att löneökningarna kommer att vara jämförbara med andra landsting.

4 december 2008

Avtal 08 Den tvååriga löne­överenskommelsen mellan landstinget i Norrbotten och Vårdförbundet innehåller inga siffror utöver dem som finns i det centrala avtalet. Vårdförbundet räknar ändå med att löneökningarna kommer att ligga i paritet med dem i andra landsting, det vill säga minst omkring 10 procent i genomsnitt.

– Från landstingets sida sägs att man ska satsa på Vårdförbundets medlemsgrupper, och efter de samtal vi har haft tror jag också på deras vilja att göra det, säger Katarina Johansson, ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.

Landstinget ska också göra en särskild översyn av nyanställda som är lönesatta 2008, eftersom det är en tvåårsöverenskommelse.

Att den gäller över två år har Vårdförbundets förhandlare funderat mycket över. Det begränsar antalet översynstillfällen. Men man fastnade ändå för tvåårsmodellen. Ett skäl är att det redan är sent på det första året i löne­överenskommelsen. Men det finns ett skäl till.

– Vi tror att vi på det här sättet kan få ut mer pengar, säger Katarina Johansson.

Löneökningarna gäller från den 1 oktober 2008. Det gäller också höjningen av lägstlönen till 21 100 kronor. Däremot kommer lönerna knappast att hinna betalas ut på den här sidan årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida