Nytt ambulansavtal

5 januari 2007

Ett lite annorlunda avtal har slutits inom ambulanssjukvården. I stället för procent anges lönehöjningen i kronor. De 300 berörda får från och med den 1 juli 2006 i genomsnitt 525 kronor mer i månaden, räknat på heltidslön. Avtalet är individuellt och det finns inte någon garanti för en viss summa. Dessutom höjs ersättningarna för obekväm arbetstid, jour och beredskap från och med den 1 oktober 2006.

Avtalet gäller till och med den sista juni 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida