ÖSTERGÖTLAND. Kaotiskt när ersättning omvandlas till lön

Att ersättningar görs om till lön tycker Vårdförbundet är bra, men statistiken blir snedvriden.

4 december 2008

AVTAL 08 Landstinget i Östergötland vill avskaffa de rotationsersättningar som infördes för några år sedan för att locka personal till nattjänstgöring – för medlemmarna kan det handla om upp till drygt 4 000 kronor i månaden. I stället för att utgå som särskilda ersättningar ska de därför bakas in i grundlönen. Det är i och för sig riktigt, säger Gunnel Möller, förtroendevald för Vårdförbundet på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Men ett problem är att denna förändring påverkar lönestatistiken. I den kommer det att verka som om de, som får sin rotationsersättning omvandlad till fast lön, får en större löneökning än de i själva verket får.

Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Kristina Nyström, beskriver hela processen med omvandlingen av rotationsersättningen som »kaotisk och rörig«.

– Arbetsplatserna har löst detta på olika sätt, bra på somliga men katastrofalt på andra. Men vi har i alla fall gjort klart att omvandlingen inte ska räknas in i den individuella löneuppräkningen.

De landstingsanställda medlemmarna i Östergötland fick sin nya lön med novemberlönen.

– Landstinget är angeläget om att de ska komma med i den avstämning som görs i november, för att löneökningarna ska synas i den gemensamma lönestatistiken, säger Gunnel Möller.

Eftersom löneprocessen i landstinget är decentraliserad så har Vårdförbundet inte hunnit stämma av ännu hur mycket medlemmarna kunde få ut på de 13 centrum som landstingsvården är uppdelad på. Men på till exempel laboratoriemedicin blir löneökningarna omkring 4,5 procent i genomsnitt, medan Vårdförbundets medlemmar på bilddiagnostiskt centrum får en total löneökning på omkring 5 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida