Personalchefen i Värmland oroas över lägstalönerna

Värmland är det landsting som betalar allra sämst löner till Vårdförbundets medlemmar. Mer än en femtedel tjänar mindre än den lägstalön som anges i det nya avtalet. Att alla dessa personer i ett slag ska få högre lön bekymrar landstingets personalchef, Gunnar Blomquist.

? Lägstalönerna riskerar att trycka ihop lönebilden. Vi hade hellre velat jobba med att utveckla lönespridningen. Det kommer att bli en utmaning för oss här i Värmland att hantera det nya avtalet, men vi är beredda att ta en diskussion med Vårdförbundet kring hur det ska gå till, säger Gunnar Blomquist.

I det avtal som Vårdförbundet tecknade med SKL, Sveriges kommuner och landsting, i tisdags anges att Vårdförbundets medlemmar från och med mars 2009 ska ha en lägsta lön på 21 100 kronor. Här har alltså arbetsgivarna inget val. Samtliga som tjänar mindre ska upp till åtminstone den nivån.

Medlemmar oroliga för  minmmala påslag

Men många medlemmar med högre lön och många år i yrket undrar vad det kommer att få för konsekvenser. Innebär det att det sedan inte finns några pengar kvar av det garanterade löneutrymmet på tre procenten för 2009? 

? Det är det vi åtminstone här i Värmland måste diskutera, hur vi ska knäcka den nöten. Lägstalönen står inskriven i avtalet. Sen gäller det för oss att hantera situationen på ett sätt som gör att vi också kan jobba med löneutvecklingen totalt sett ? och med lönespridningen. Vi måste ju också premiera annat som står i avtalet, nämligen kompetens, utveckling och utbildning.

Stabil ekonomi i Värmland

Samtidigt medger Gunnar Blomquist att ekonomin i landstinget är bättre än på många år.

? Vi har haft svåra ekonomiska problem som har satt gränser för vad vi har kunnat göra. Nu har vi fått en lite stabilare tillvaro. De senaste tre åren har vi gått med plus.

Därifrån är dock steget fortfarande långt till att säga att läget ser ljust ut för de av Vårdförbundets medlemmar som väntar sig rejäla lönelyft. 

? Men vi är inte i den paniksituation som vi befann oss i tidigare. Nu måste vi värdera det som har hänt under konflikten och se framåt. Det är angeläget för oss  att vi framöver kan rekrytera personal och att inte för många reser till Norge och jobbar där istället.

Vill återställa förtroendet

Gunnar Blomqvist medger att förtroendet för arbetsgivaren kan ha blivit naggat i kanten under konflikten.

? Lyckas vi inte återställa förtroendet tror jag att det kan bli problem för oss på sikt. Inte minst måste personalen känna att de får en rimlig lön för det de gör och det de utbildar sig för, säger han utan att för den skull ge några löften utöver de lönenivåer som nu har satts centralt.

Men det är i de lokala förhandlingarna som arbetsgivarna måste visa att det centrala avtalet verkligen betyder någonting för Vårdförbundets medlemmar. Medlemmarna väntar sig att få ut betydligt mer än de garanterade lönenivåer som angetts.

Nya avtalet kan sätta press på arbetsgivaren

Här är Eva Strandh, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Värmland, glad för att det i det nya avtalet har skrivits in en passus om att Vårdförbundet och SKL centralt kan kopplas in för att ta den lokala arbetsgivaren ”i örat” om de inte sköter sig i förhandlingarna.

? Det är ju det vi har haft problem med förut, att arbetsgivaren inte har varit intresserad av att ge oss några mer pengar. Även om jag tycker att nivåerna i det centrala avtalet är för låga så är det bra att vi nu har fått den här möjligheten att lyfta frågan centralt. Det hoppas vi ska sätta ett extra tryck på arbetsgivarna här i Värmland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida