Privatanställda vill inte ha sifferlöst avtal

Missnöjet bland medlemmarna med att avtalet är sifferlöst är en av de frågor som Davor Lizak får ta över nu när han blir ordförande i Vårdförbundets klubb inom Praktikertjänst.??

Att fler ska gå med i klubben är en viktig arbetsuppgift. I dag har klubben 500 medlemmar. Det betyder att organisationsgraden är ungefär 40 procent.

Men Davor Lizak ser ingen större revolution i att han tar över som ordförande efter Eva Granath. Han tycker att hon har »rullat ut den röda mattan« för honom. På ett område ska det dock märkas skillnad.?

– Jag ska ta tag i Vårdförbundets plats på personalwebben, där finns det mycket att utveckla, säger han.?

Som förtroendevald på sin gamla arbetsplats Medicinsk röntgen har han också fått inspiration till en del förändringar han vill driva när det gäller arbetsvillkoren.??

Och så var det det här med det sifferlösa avtalet. Många medlemmar är missnöjda, men Eva Granath tycker egentligen inte att sifferlösheten i e- och f-avtalen, som är de största inom Praktikertjänst, är något större problem.?

– Löneutvecklingen har varit i nivå med den som Vårdförbundets medlemmar inom kommuner och landsting har fått, till och med något bättre, säger Eva Granath.??

Däremot ser hon det som ett stort problem att så många av arbetsgivarföreträdarna är dåliga på att arbeta enligt avtalet när det gäller till exempel lönesamtal.?

– Många medlemmar vet inte varför de får de löner de får, säger hon.?

Eva Granath lämnar ordförandeskapet för klubben på Praktikertjänst efter över tjugo år på posten nu när röntgensjuksköterskan Davor Lizak tar över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida