Rundabordssamtal om kunskapens värde

På förbundsrådet i höstas väcktes idén: Vi måste visa de lokala arbetsgivarna och politikerna hur verksamheten kan ta tillvara den kunskap och kompetens Vårdförbundets medlemmar har — och  att de ska få lön för detta.

Den 29 januari hade därför Vårdförbundets avdelningar runt om i landet bjudit in till träffar med de ansvariga i landstingen/regionerna.
– Hälso- och sjukvården är mycket kunskapsintensiv. Hittills har mest intresse ägnats åt medicinen. Nu tycker vi att det är dags att definiera och erkänna våra medlemmars kunskapsområden, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg.
Träffarna har naturligtvis lagts upp på olika sätt runt om i landet, men en vanlig modell har varit runda­bordssamtal med de inbjudna och till exempel en disputerad medlem.

Några av de frågor som togs upp i samtalen var:

  • Hur kan vi ge rätt vård på rätt tid och plats?
  • Hur ska den kunskap Vårdförbundets medlemmar besitter omsättas i praktiken och hur ska deras kunskap värderas?
  • Vilka krav ställer det på ledning och medarbetare?
  • En del i lönepolitiken beskrivs som lön, motivation, resultat – vad ställer det för krav på aktiviteter?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida