Skåne. Avsaknad av flexavtal riskerar leda till administrativ mardröm

Skåne. Avsaknad av flexavtal riskerar leda till administrativ mardröm
Vårdförbundet befarar att det ny flexsystemet i Skåne kommer att resultera i en administrativ mardröm. Arkivbild: Colourbox

Vårdförbundet beslutade att inte skriva på Region Skånes nya flextidsavtal eftersom det i praktiken leder till sänkt lön för många av Vårdförbundets medlemmar. Det kommer att få stora följdeffekter även för andra än Vårdförbundets medlemmar. Framför allt riskerar regionens administratörer att drunkna i extraarbete.

Från den första februari kan Vårdförbundets medlemmar inte använda sig av flexmöjligheten längre. Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet i Skåne,  säger att en del har blivit sura men att de flesta förstår. Han konstaterar samtidigt att Vårdförbundets vägran att skriva på avtalet dessvärre kommer att få följder även för medlemmar i andra fackförbund.

På scheman med obekväm arbetstid ligger nämligen ob-ersättningen redan inlagd i systemet. Vid flexuttag på obekväm arbetstid ska ob-ersättningen tas bort för de timmar medarbetaren tar ut, då någon till exempel går hem klockan åtta i stället för klockan tio på kvällen. 

Men eftersom systemet inte känner av den fackliga tillhörigheten kan det inte skilja exempelvis en biomedicinsk analytiker som är med i Naturvetarna och alltså får flexa från en biomedicinsk analytiker som är med i Vårdförbundet och inte får flexa. Justeringen måste därför rapporteras till lönekontoret som en avvikelse.

Manuell hantering

Enligt Marie Halvardsson, förhandlare i Region Skåne, har cheferna på varje ekonomisk enhet varit tvungna att meddela om de vill rapportera avvikelser manuellt eller i flex. Alla enheter har fått ta ställning till frågan. Hon antar att alla kommer att skriva manuella avvikelser.

Ett nytt personalsystem som just har börjat införas ska enligt Marie Halvardsson klara av att hantera det nya flexsystemet. Men först i slutet av mars nästa år har samtliga enheter tillgång till  det.

Förenklad administration och därmed minskade kostnader är regionens mål med det nyss införda flexsystemet och det nya avtalet. Men enligt Mats Runsten kommer den manuella hanteringen av flexuttag att äta upp den tänkta besparingen.

Tror det blir kostnadsökning

– Det blir en kostnadsökning i stället. Och en administrativ mardröm. Administratörerna runt om i regionen kommer att få hantera tusentals handskrivna blanketter varje månad. Jag vet att verksamhetscheferna redan har börjat ställa i ordning pärmar för den hanteringen, säger Mats Runsten.

Övertiden bara för Vårdförbundets medlemmar i Region Skåne motsvarade 275 heltidstjänster år 2010. När all personal i regionen ska ta ut sina tider över flextaket, för att inte förlora timmarna, kommer övertidsuttaget att öka än mer, tror Mats Runsten.

– Regionen riskerar att slå sönder flera enheters fungerande verksamhet.

Totalt berörs 22 000 anställda i 23 fackliga organisationer.

Därför skrev inte Vårdförbundet på

Bakgrunden till det nya flexsystemet är att Region Skåne hittills har haft bortåt 180 olika modeller för flextid. Nu byter man till ett gemensamt, Vårdflex i Skåne.

I det nya systemet tas all flexsaldo över 25 timmar (på pluskontot) automatiskt bort vid de avstämningar som görs tre gånger per år. Tidigare var arbetsgivaren tvungen att förhandla om vad som skulle hända med överskottstimmarna.

– När medlemmar förlorar timmar innebär det att de har arbetat gratis de timmar som bara skrivs bort.  Det blir i praktiken en lönesänkning. Ett sådant avtal kunde vi som facklig organisation inte skriva på, säger Mats Runsten.

För arbetsgivaren kan det i längden bli en dyr affär eftersom det innebär att all övertid ska ersättas som just övertid och ingenting annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida