Skåne. Specialistutbildning ger 70 000 kronor i bonus

När Ulf Glenerup är färdig med studierna till specialistsjuksköterska inom vård av äldre får han först ett lönelyft på 2 500 kronor och sedan två bonusar, sammanlagt 70 000 efter två års arbete.

Ulf Glenerup trivs väldigt bra på postop på Centralsjukhuset i Kristianstad. Men han brinner också för de äldre. Därför bestämde han sig för att läsa till specialistsjuksköterska inom vård av äldre och utgick ifrån att han sedan behövde byta klinik. Samtidigt hade han sett behovet av äldrekompetens på sin enhet och tyckte att han borde ha nytta av utbildningen där han var.?

Efter trettonhelgen tog han upp sin idé med personalstrategen på Region Skåne som diskuterade den med anestesi­kliniken. Ledningen där såg behovet av geriatrisk anestesiologi på postop och beviljade Ulf studielön på 50 procent. Han ska studera på halvfart i två år och jobba deltid. ??

— Jag blev väldigt glad över att de tänker så modernt. Att jag dessutom får en bonus på 25 000 efter ett års arbete och 45 000 kronor till året därpå var däremot en överraskning. Det är en fantastiskt fin gest. Med lönelyftet hamnar jag på samma nivå som de andra specialistutbildade på postop. Det känns skönt, vi gör ju samma jobb, säger Ulf Glenerup.??

Det var i höstas som Region Skåne fattade beslutet att den som går en specialistutbildning som regionen särskilt efterfrågar förutom studielön och lönelyft också ska få bonusar. Allt under förutsättning att klinikledningen gett sitt godkännande till utbildningen. Vilka specialist­utbildningar som kommer i fråga beslutas år från år. Just nu är det operation, onkologi och vård av äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida