SKL: ”Landstingen har skött den lokala lönebildningen bra”

Ingela Gardner Sundström, ordförande för Sveriges kommuner och landstings förhandlingsdelegation tycker inte att de lokala arbetsgivarna har misskött lönebildningen. ”De har gett de löneökningar de har förutsättningar för”, säger hon.

4 april 2008

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har nyligen mottagit Vårdförbundets varsel, men några kommentarer om innehållet vill de inte ge förrän förhandlingsdelegationen har haft sitt sammanträde på torsdag.

I dag är förhandlingsdelegationens ordförande besviken.

– Vi hade flyttat fram våra positioner och var villiga att ge Vårdförbundets medlemmar en fyraprocentig lönehöjning under 2008 samt en lägsta lön på 21 100 om ett och ett halvt år, säger Ingela Gardner Sundström.

Vårdförbundet vill ha en värdeförskjutning av lönerna för sina medlemmar. Tycker du att det inryms i medlarnas bud?

– Värdeförskjutning är en jättestor fråga som förutsätter acceptans från arbetsmarknaden i övrigt genom att andra grupper inte ställer kompensationskrav. Samtidigt förstår jag inte hur man kan tro att det kan göras inom två eller tre år.

Många, även politiker som har intervjuats, håller med Vårdförbundet om att deras medlemmar borde tjäna mer – gör du det?

– Tio procent av deras medlemmar tjänar under 20 000 kronor i månaden, men det betyder att 90 procent tjänar mer. Om man dessutom räknar in tillägg för obekväm arbetstid i siffrorna så tror jag inte att de säger att de har för låg lön. Men visst, en och annan tjänar för lite.

Tycker du att den lokala lönebildningen har fungerat bra?

– Ja, om man tittar på det genomsnittliga procentuella löneutfallet. Vårdförbundets medlemmar har varit vinnare sedan 1995 och de lokala arbetsgivarna har insett att de är en viktig grupp som måste prioriteras. Men själva idén med lokal lönebildning är att inte alla får lika mycket eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Om man inte accepterar det kan man inte tro på lokal lönebildning.

Så det finns ingen anledning att vara tydligare gentemot de lokala arbetsgivarna från er sida?

– Det finns säkert en och annan arbetsgivare som inte har drivit processen som man skulle vilja, men i huvudsak tycker jag att löneprocessen har fungerat. Vårdförbundet har fått mest på hela offentliga sektorn – det finns ingen anledning att vi som central organisation går in och styr den lokala lönebildningen hårdare.

Vårdförbundets medlemmar är arga över de låga lönerna. Har de inte anledning att vara det?

– Mycket av deras ilska beror på att Vårdförbundet framställer sig som förlorare, och det är inte sant. De är vinnare.

Kommuner och landsting fick ett ännu större finansiellt överskott förra året jämfört med 2006, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Tycker du inte att det sticker lite i ögonen att ni inte skulle ha råd med en värdeförskjutning av Vårdförbundets medlemmars löner?

– Statistiken pekar framåt – det kommer att se sämre ut under 2008, trots det har vi varit villiga att acceptera en löneökning på fyra procent. Därigenom har vi visat att vi tar ett stort centralt ansvar för lönebildningen. Därför finns det anledning att känna sig besviken över att Vårdförbundet inte accepterade budet, säger Ingela Gardner Sundström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida