regeringens budget

SKL: Regeringens satsning kan inte användas till höjda löner

SKL: Regeringens satsning kan inte användas till höjda löner
Statsbudgeten för nästa år innehåller tre miljarder mer till vården - frågan är om det är pengar som kan användas till löneökningar? Bild: Getty Images

Regeringen lägger tre extra miljarder på vården i budgeten. Men de pengarna går inte att använda till löneökningar, menar arbetsgivarorganisationen SKL — i motsats till Vårdförbundet.

Det har nu gått fyra månader sedan Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, slöt ett nytt treårigt avtal, HÖK 19. Enligt avtalet ska särskilt yrkesskickliga prioriteras och lönespridningen öka. Vårdförbundets mål är att 25 procent av medlemmarna ska ha fått 10 000 kronor mer i månadslön efter tre år.

Frågan är varifrån pengarna ska tas. Många regioner och kommuner har ekonomiska problem och krav på besparingar inom sjukvården. Vårdförbundet har sagt att det behövs statliga pengar, ett lönelyft motsvarande Lärarlönelyftet.

Mer pengar till vården

I regeringens budget för nästa år, som presenterades på onsdagen, finns dock inga sådana öronmärkta pengar. Men anslagen till vården ökar med sammanlagt tre miljarder. Där ingår bland annat satsningar på att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig och på karriärtjänster.

Läs också: Vårdförbundet om budgeten: ”En droppe i havet”

Arbetsgivarorganisationen SKL menar dock att statsbidragen inte är pengar som går att använda till löneökningar för vårdens personal.

Inte till löner

? Det är alltid bra att det kommer nya pengar, men när det gäller löner kan vi inte förlita oss på tillfälliga statsbidrag. Vi vet inte hur de här riktade satsningarna ser ut kommande år, då kanske det blir en helt annan inriktning, säger Marie Morell (M), ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Marie Morell (M), ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation. Foto: Hans Alm/SKL.

Att SKL är kritiskt mot de många olika inriktningarna på statsbidragen är ingen nyhet. De har länge tyckt att staten detaljstyr för mycket genom riktade statsbidrag med specifika mål för hur de ska användas.

? Löneökningar måste ingå i den vanliga budgetprocessen, vi behöver ha en långsiktig strategi när det gäller löner och då måste vi ha egna, säkra pengar för det, säger Marie Morell.

Skapar ett utrymme

Men Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är av en annan åsikt. När regeringen tidigare i år presenterade en satsning på hälso- och sjukvården sade hon att ”nu finns förutsättningar att prioritera högre löner till erfarna och särskilt yrkesskickliga”.

Läs också: Vårdförbundet välkomnar pengar till lönesatsningar

Även om hon är besviken över att regeringen inte hade med ett särskilt lönelyft för Vårdförbundets grupper när statsbudgeten presenterades i veckan, så menar hon att de extra pengar som regioner och kommuner nu trots allt får skapar ett utrymme som kan användas till högre löner för erfarna och särskilt yrkesskickliga.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

? Vi förväntar oss att SKL kommer att följa det avtal som vi har kommit överens om. I avtalet står det tydligt att satsningen på särskilt yrkesskickliga ska vara ett extra påslag, en löneinjektion. Den satsningen är vad som måste till här och nu för att behålla våra grupper i vården. Att det verkligen sker kommer vi att följa noga och vi kommer inte att ge oss i den frågan, säger Sineva Ribeiro.

Nya avtalet HÖK 19

  • I mitten av maj i år slöt Vårdförbundet ett nytt treårigt centralt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.
  • Avtalet gäller för de drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar i regioner, kommuner och kommunala bolag.
  • Huvudöverenskommelsen, HÖK 19, som avtalet kallas, gäller från 1 april i år och är möjligt att säga upp efter två år.
  • Avtalet är sifferlöst, men poängterar att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att lönespridningen ska öka.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida