SKL självkritiskt i lönefrågan

I augusti ska SKL ta upp lönebildningen med kommunerna och landstingen.

3 augusti 2007

– Vi har inte riktigt lyckats få folk på högsta nivå i landsting och kommuner att engagera sig i arbetsgivarfrågor, säger Ingela Gardner Sundström(m), nyvald ordförande i Sveriges kommuner och landstings (skl) förhandlingsdelegation. 

Och med det förstås att ta lönebildningen i det egna landstinget (eller den egna kommunen) på tillräckligt stort allvar.

Det är ett skäl till att hon och skl har bestämt sig för att ta upp just arbetsgivarfrågorna när landstingsstyrelse- och kommunstyrelseordförandena än­då är samlade den 22 augusti. Då ska hon ställa frågan till landstingens företrädare om hur de klarar av till exempel den individuella lönesättningen. 

Och det gäller generellt. För det är inte bara Vårdförbundet som är missnöjt med hur kommuner och landsting lever upp till avtalen med sina motparter.

– Vi har fått synpunkter från både Kommunal och sktf om att man lokalt inte har levt upp till de intentioner som finns om individuell lönebildning och lönespridning. Vi tar till oss av kritiken.

Ingela Gardner Sundström vill gärna behålla det avtal skl har med Vårdförbundet. Men hon säger sig också förstå att Vårdförbundet måste utvärdera avtalet och se om det fungerar.

– Någonstans finns det en gräns, när man finner att det som var bra tänkt inte fungerar som man hade tänkt sig, säger hon.

Men den slutsatsen vill hon inte att Vårdförbundet ska dra. Hon vill helst se framåt, som hon säger, och hoppas kunna övertyga Vårdförbundet att känna förtroende för att det nuvarande avtalet är ett bra avtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida