Statlig utredning varnar för höga löneökningar

I dag varnar en statlig utredning för att höga löner ökar arbetslösheten. Men enligt Vårdförbundets chefsförhandlare är det inte Vårdförbundets medlemmar som bör stå tillbaka.

16 december 2010

Den allra viktigaste faktorn för att dagens höga arbetslöshet inte ska äta sig fast är att lönernas ökningstakt blir låg, i alla fall under en övergångsperiod. Det visar en forskningsrapport av Långtidsutredningen, som studerar den svenska arbetsmarknaden.

Enligt rapporten ska lönerna på svensk arbetsmarknad även fortsättningsvis utgå från industrin och nu måste ökningstaken bli lägre än produktiviteten och tillväxten för att arbetslösheten inte ska stanna kvar på en hög nivå.

I morgon träffas Vårdförbundet och SKL 

Rapporten kommer nästan samtidigt som startskottet går för Vårdförbundets förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Imorgon ska de båda parterna träffas för att lägga fram sina så kallade viljeyttringar, krav, inför förhandlingsstarten i mitten av januari om nya löner och villkor.

Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöströms reaktion på Långtidsutredningens rapport är att det i alla fall inte kan vara akademiskt utbildade, kvinnodominerade yrken i offentlig sektor som ska stå tillbaka.

– De är alldeles för lågt lönesatta. Om vi ska klara välfärdssektorns behov av kunskap måste något göras åt deras lön.

Hon hänvisar också till att SKL:S ordförande Anders Knape häromdagen sade att den offentliga sektorn inte längre kan vara en låglönebransch.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida