Statsministern lyssnade på personalen vid Ängelholms sjukhus

Stress, dåliga löner och ständiga omorganisationer som stjäl energi. Det var den bild av vården som personalen vid Ängelholms sjukhus förmedlade till statminister Fredrik Reinfeldt under dennes ”välfärdsbesök” på sjukhuset i dag.

Allt sedan Fredrik Reinfeldt tillträdde som statsminister har han avsatt tid för att resa runt i landet för att besöka skolor, högskolor, vårdcentraler, sjukhus och andra offentliga verksamheter. Syftet med dessa ”välfärdsbesök” är att han vill skaffa sig en så bred bild som möjligt över hur olika offentliga verksamheter fungerar i Sverige i dag, och få idéer till hur de ska kunna utvecklas och förbättras.

Ett tiotal sjuksköterskor, undersköterskor och en sjukgymnast från olika specialiteter hade samlats i fikarummet på en av avdelningarna, där statministern slog sig ned i soffan. Inför besöket hade det gjorts klart från statsrådsberedningen att Fredrik Reinfeldt ville prata med dem som står närmast patienten. Läkarna fanns därför inte representerade, inte heller några fackliga företrädare.

Personalen berättade inledningsvis om det lilla sjukhusets fördelar, där patienterna känner sig sedda och trygga och där de för det mesta får ett vänligt bemötande. Men rätt snart gled diskussionen över på hur tröttsamt det är med alla omorganisationer som ständigt görs på sjukhuset och hur tung vården har blivit i takt med att antalet sängplatser successivt har reducerats.

Lönemissnöjet vädrades

Just nu är Vårdförbundet inne i ett mycket intensivt skede när det gäller löneförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Vilken dag som helst kan ett avtal vara klart, alternativt att medlare tar över. Självklart tog sjuksköterskorna i Ängelholm också upp hur dålig de tycker att löneutvecklingen är och vad de tror att det kommer att få för konsekvenser för vården.

? Det är svårt att rekrytera nya sjuksköterskor när ingångslönen är i nivå med vad du tjänar på Mc Donalds. Här i Ängelholm är ingångslönen för sjuksköterskorna 17-18 000 kronor, sa Calle Melin som arbetar på sjukhusets hjärtavdelning och på pacemakermottagningen.

Christina Svensson från lungmedicinska avdelningen fyllde på med att förklara hur undersköterskor på hennes avdelning valt att avstå från att utbilda sig till sjuksköterskor eftersom det inte lönar sig för dem.

? Det de får är tre års förlorade inkomster samt studieskulder.

Operationssjuksköterskan Lisbeth Ivarsson berättade för statsministern hur svårt det har blivit att få tag på specialistutbildade sjuksköterskor, eftersom det inte lönar sig med vidareutbildning.

? Vi har haft ett par annonser ute under det senaste halvåret, där vi har sökt operationssjuksköterskor. Inte en enda har svarat.

Förstår frustrationen

Fredrik Reinfeldt bekräftade att det inte var första gången som han har fått sig liknande synpunkter till dels och att han förstår sjuksköterskornas frustration.

? Detta är möjligen baksidan av många års diskussioner om att alltid lyfta underifrån, att bara prata låglönesatsningar. Till slut blir lönenivåerna väldigt sammanpressade, trots betydande skillnader i utbildningsnivå och ansvar. Det leder till rekryteringsproblem och sämre kvalitet på vården.

Samtidigt gjorde han klart att det inte är en statsministers uppgift att sätta lönerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida