Stockholm: Överens om sifferlöst avtal

Det nya avtalet i Stockholm innehåller inga andra siffror än de centralt garanterade nivåerna. »Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna«, säger avdelningsordföranden Ulla Althin.

Det går alltså ännu inte att säga konkret hur mycket mer det blir i plånboken för Vårdförbundsmedlemmar anställda av Stockholms läns landsting. Det återstår att se när förhandlingarna i förvaltningar och bolag är klara. Intentionen är att den nya lönen ska betalas ut i december.

Det lokala avtalet innehåller inga särskilda satsningar, men målet är att lönespridningen ska öka. Arbetsgivaren förbinder sig att redovisa sin analys av löneläget och sina prioriteringar.

– Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna, säger Ulla Althin, Vårdförbundets avdelningsordförande.

Det finns en oro bland medlemmarna för att det centrala avtalets garanterade utfall på 4 procent ses som ett tak så som skedde förra året. Då gav förhandlingarna 2,09 procent mot det centrala avtalets 2 procent.

– Givetvis hoppas vi på ett högre utfall, säger Ulla Althin.

Det lokala avtalet i Stockholm innebär att det ska vara årliga löneöversyner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida