Stor löneguide!

Här kan du kolla hur du ligger till lönemässigt. 8 extra sidor med massor av statistik.

Den som tar fram lönestatistik för Vårdförbundet är statistikern Le­na Janzon. Tanken är att du som medlem ska ha nytta av kunskapen om hur andras löner ser ut inför lönesamtalet.

I tabellerna finns det sex olika kolumner för varje landsting eller yrke. Vad är det bra för?

– Det gör att man kan se lönespridningen, vad de som tjänar minst och de som tjänar mest har. Man kan bedöma vad det går att sikta mot.

Vilken kolumn är bäst om man vill jämföra med andra?

– Jag tycker att man ska titta på alla, men medellönen visar tyngdpunkten.

Varifrån har du fått uppgifterna?

– Vårdförbundet får löneuppgifter på individnivå för medlemmar som är anställda inom områden där det finns statistikavtal med arbetsgivarparten. Alla medlemmar som arbetar inom den offentliga sektorn omfattas av statistikavtal, vilket innebär att lönestatistiken för kommuner, landsting och staten är heltäckande.

Siffrorna för privat anställda då?

– Inom den privata sektorn har Vårdförbundet statistikavtal som motsvarar drygt hälften av alla medlemmar. Lönestatistiken visar lönenivåerna inom Vårdföretagarnas område, som är den klart största gruppen med statistikavtal inom den privata sektorn.

Vad är det som räknas in?

– Lönenivåerna beskriver fast kontant månadslön inklusive eventuella fasta tillägg. Alla löner är uppräknade till heltidslöner.

Vilka ingår?

– Alla månadsanställda med minst 40 procents sysselsättningsgrad ingår i
lönestatistiken, men också visstidsanställda och vikarier.

Vem gör yrkesindelningen?

– Indelningen i yrkesgrupperna barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska byg­ger på uppgifter om utbildning från medlemsregistret. Även indelningen i specialistsjuksköterskeutbildning bygger på uppgifter från medlemsregistret.

– Men indelningen i landsting, län och region gäller anställningen och bygger på uppgifter från arbetsgivaren. Indelningen i olika chefs-/ledarbefattningar bygger också på uppgifter från arbetsgivaren.

Går det att få veta hur det ser ut i andra förbund?

– Då måste man kontakta de enskilda förbunden. Det är inga siffror som vi får del av.

FLER TABELLER hittar du på www.vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida