Tillbakablick. Lyckosamt
med förra avtalet

Förra avtalet klarade finanskrisen, men fortfarande är nattarbetstiderna en olöst fråga.

5 januari 2011

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet hade Vårdförbundets medlemmar bäst löneutveckling av alla större kollektiv. Men så småningom mattades det av och det som kallades en tillfällig dipp blev permanent. Kommunals framgångsrika strejk 2003 gjorde att undersköterskorna började knappa in på avståndet och i vissa fall till och med att köra om sjuksköterskorna lönemässigt. Missnöjet ledde till att Vårdförbundets förbundsstyrelse hösten 2007 sade upp sitt tillsvidareavtal med SKL. När förbundsstyrelsen sedan ville sluta ett nytt avtal sade avtalskongressen nej. I stället blev det strejk i slutet av mars 2008.

Efter två månaders kamp var ett nytt avtal på plats som garanterade en löneutveckling på minst tio procent under tre år. I början uppfylldes kraven med råge, men mot slutet har det sjunkit till strax ovan de lägstanivåer som finns i avtalen.

Sett i backspegeln var maj 2008 ändå en lyckosam tid att sluta avtal på. Ingen hade en aning om att en finanskris skulle drabba världen bara några månader senare, en kris som avspeglar sig i andra avtal som träffades i våras. Då fick den privata sektorn en löneökning för 2010 på bara 0,9 procent – Vårdförbundets garanti låg på 2 procent. ?

Men kring de minst lika viktiga frågorna om arbetstider och lönespridning har det inte skett så mycket. Därför är dessa högt prioriterade i de förhandlingar som ska leda fram till ett nytt avtal den 1 april 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida