Trelleborg har gjort lönebilden tydlig

Ingen behöver famla i blindo när löner ska diskuteras i Trelleborg. Kommunen har analyserat läget och visar tydligt varthän den vill. Det gillas av Vårdförbundet i Skåne. Men lönespridningen kunde vara bättre.

4 december 2008

Målet som politikerna i Trelleborgs kommun har satt upp är att lika lön ska gälla för lika eller likvärdiga arbeten.

– Dit har vi ännu inte nått, säger kommunens förhandlingssekreterare Lena Nilsson.

Grafen som har tagits fram över de anställdas löneläge visar att typiskt kvinnliga yrken i praktiken betalas sämre än manliga. Sjuksköterskornas löner syns som en röd avlång liten fläck i resultatet av löneanalysen enligt Bassystemet (mer om systemet i ruta på nästa sida). Fläcken visar att de tjänar för lite i förhållande till andra likvärdiga yrken och att lönespridningen inom sjuksköterskegruppen är tämligen liten.

I den box som Vårdförbundets medlemmar har hamnat i kan man se att kommunen vill se en lönespridning på mellan 22 000 och 32 000 kronor. En linje har dragits genom boxarna för att visa den önskvärda medianlönen, i det här fallet 26 900 kronor i månaden.

Vad som syns tydligt är att endast ett fåtal av Vårdförbundets medlemmar tjänar mer än den önskade medianlönen. Som grupp betraktat ligger deras medianlön cirka tusen kronor lägre än önskvärt. Inte en enda når upp till den tänkta maxlönen.

I de lärar- och ingenjörsgrupper som har värderats vara likvärdiga med Vårdförbundets yrkesgrupper finns en betydligt större lönespridning.

Flera når långt över maxgränsen.

Bland sjuksköterskorna som helhet ligger skolsköterskorna allra sämst till. Ingen av dem når upp till medianlönen och i praktiken skiljer det bara några hundralappar mellan deras olika löner.

Enligt Vårdförbundet i Skåne är Trelleborg den av Skånes 33 kommuner som tydligast anger hur de vill att löne­utvecklingen ska se ut bland de anställda.

– Det är precis så här vi vill att kommunerna ska arbeta med sin lönestruktur, så att lönesättningen blir begriplig för medarbetarna. Det gör det dessutom enkelt för båda parter att se vilka grupper som det måste satsas extra på, säger Stefan Bergman, ledamot i Vårdförbundet Skånes avdelningsstyrelse och den som har skött årets löneöverläggningar med Lena Nilsson i Trelleborg.

Tack vare kommunens förarbete blev de snabbt överens: Det totala utfallet för sjuksköterskor inom vård- och omsorg ska under 2008 inte understiga fyra procent och arbetsgivaren ska göra en extra satsning på skolsköterskorna i årets löneöversyn.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida