Tvärstopp i skånska löneförhandlingar

När Vårdförbundet i Skåne i går fick ett avtalsförslag av tjänstemännen i regionen saknade de sådant som de uppfattade att politikerna hade varit positiva till före sommaren. Då vände Vårdförbundets förhandlare sig till politikerna igen.

4 september 2008

Pia Arndorff är ordförande i Vårdförbundets avdelning Skåne. Hon berättar för Vårdfacket om positiva samtal med politikerna i regionen före sommaren.

– Vi pratade med dem efter det att det centrala avtalet hade slutits, och upplevde då att de höll med oss om flera saker som vi tog upp. Och att vi skulle få större löneökningar än de 4 procent som är golvet i det centrala avtalet, säger Pia Arndorff.

Viktiga delar saknades

Men när Vårdförbundet i går fick avtalsförslaget från tjänstemännen i regionen saknade de viktiga delar av det de hade uppfattat vara politikernas intentioner.

– Då tog jag kontakt med regionstyrelsens ordförande, och han lovade att så snart som möjligt ordna ett möte med företrädare för alla partierna i den styrande majoriteten, säger Pia Arndorff.

Får höra om regionens dåliga ekonomi

Är hon förvånad? Kanske både och:

– Vi får ju hela tiden höra hur dålig ekonomi regionen har. Men samtidigt trodde jag att om man som politiker vill något så ser man också till att fullfölja det. Och jag uppfattade vid våra samtal före sommaren att de ville mer än vad som finns i det avtalsförslag som vi har fått.

Exakt vad Pia Arndorff vill prata med regionledningen om vill hon inte avslöja i förväg.

– Vi vill prata i lugn och ro med dem om det de sa före sommaren, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida