Upprörda studenter får stöd av Vårdförbundet i lönekampen

Upprörda studenter får stöd av Vårdförbundet i lönekampen
Ulrika Blumfelds och Johan Persson, studenter som är missnöjda med ingångslönerna, träffade Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson. Foto: Maria Ejd

Studenterna i Stockholm som strider för högre ingångslöner samarbetar nu med Vårdförbundet. Men så länge kartellbildning inte går att bevisa, och så länge det inte finns anställningskontrakt som visar att erfarna och oerfarna får samma ingångslön går det inte att hjälpa dem förhandlingsvägen.

18 januari 2012

Talespersoner för de blivande sjuksköterskorna i Stockholm som kräver 24 000 kronor i ingångslön har haft ett möte med Vårdförbundet. Studenterna är upprörda över att arbetsgivarna i Stockholms läns landsting erbjuder ingångslöner mellan 20 500 och 21 500 kronor.

Frågan till Vårdförbundet var om det går att tvisteförhandla om det de beskriver som ett brott mot avtalet. Chefsförhandlare Kerstin Persson säger att det inte är någon enkel fråga. Ingen arbetsgivare erkänner att de har en lönekartell, eftersom det vore ett avtalsbrott. Men första linjens chefer har länge signalerat att de känner sig bakbundna vid nyanställningar.

– De uppgifter vi får från cheferna är att de uppmanas att hålla ingångslönerna inom en viss ram, och att de inte får gå utanför den ramen, säger Kerstin Persson.

Opinionsbildning behövs

Sjuksköterskornas kunskap är felvärderad. Där har chefsförhandlaren ingen annan åsikt än studenterna, men, säger hon, det är inget man löser avtalsvägen.

– Studenterna tycker att vi har dåliga avtal, men de skiljer sig inte från de övriga inom offentlig sektor. När det gäller värderingsfrågan måste den lösas genom opinionsbildning. Vi måste få politiker och andra makthavare att inse att vår kunskap är värd mer.

Kerstin Persson blir upprörd när hon hör studenternas berättelser om hur de blir behandlade vid anställningsintervjuer och tycker att det är anmärkningsvärt att arbetsgivarna inte värnar mer om de unga.

– Särskilt med tanke på att arbetsgivarorganisationen Sverige kommuner och landsting, SKL,  nu går i ut i en kampanj kallad Sveriges viktigaste jobb. Där slår de bland annat fast att det är viktigt att få unga att satsa på yrken inom vård och omsorg, säger hon.

Mycket att lära

Vårdförbundets förtroendevalda i Stockholmsavdelningen har kontakt med studenterna. Eva Nowak är ordförande och hon tycker att de har mycket att lära av dem.

– De har kontaktnät och är ute i olika forum på webben som de flesta av oss inte känner till. Det är också viktigt för oss att ta tillvara på all medlemsaktivitet. Vi kommer att engagera studenterna både för medlemsmöten och för utbildningar, säger hon.

Vårdförbundet underlättar studenternas kamp på olika sätt: genom att bistå med lokaler, råd och strategiska tips till exempel. Men för att kunna ge hjälp förhandlingsvägen måste det finnas anställningskontrakt.

– För att vi ska kunna ta upp ingångslönerna med arbetsgivaren måste det finnas kontrakt där det till exempel framkommer att en nyanställd med lång erfarenhet har fått samma lön som en som saknar erfarenhet. Då kan vi peka på att det är något fel med landstingets lönepolicy, säger Eva Nowak.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida