Uppsala. Kartläggning
öppnade ögonen

Efter en genomgång av lönerna avsätter nu landstinget pengar till biomedicinska analytiker och specialistutbildade sjuksköterskor.

5 januari 2011

Det har sett dystert ut i Uppsala ett tag med stort sparbeting och ledarskapkris på Akademiska sjukhuset. Men i slutet av november kom beskedet att landstinget ska satsa på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala, är glad.?

— Vi har i många år lyft problemet med att det inte finns någon lönespridning och att kunskap inte lönar sig. Specialistutbildade sjuksköterskor i Uppsala har varit bland de sämst betalda i hela landet enligt Socialstyrelsens statistik, säger hon.

Under våren gjorde Vårdförbundet en lönekartläggning som tydligt visade den dåliga löneutvecklingen både för specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Det öppnade ögonen på arbetsgivaren.?

— Av omkring 100 olika yrkesgrupper inom landstinget väljer arbetsgivaren att fokusera på de här två grupperna. Det är en jättevinst som förstås beror på att det finns en brist inom dessa yrken.?

Det är dock ännu oklart hur mycket pengar det handlar om men satsningen ska ge genomslag redan i årets förhandlingar om löner och villkor.?Arbetsgivaren ska även utbilda både chefer och medarbetare om hur lönesamtal ska hållas. Agneta Wiberg välkomnar det också.?

— Det råder en okunskap bland chefer på alla nivåer och medlemmarna vet inte vad de har rätt att kräva av ett lönesamtal, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida