Vårdförbundet i Uppsala anordnar manifestation mot låga löner

Vårdförbundet i Uppsala anordnar manifestation mot låga löner
Anna Kumm, styrelseledamot i Uppsala, hoppas att manifestationen ska göra politikerna medvetna om att något måste göras. Foto: Anders Barkfeldt

Den 19:e september marscherar förtroendevalda och medlemmar i Uppsala mot landstingsfullmäktige för att visa sitt missnöje med lönerna. ”Politikerna måste förstå att vården förlorar värdefull kompetens om inget görs”, säger Anna Kumm, ledamot i avdelningsstyrelsen.

Klockan kvart över åtta på morgonen den 19 september tågar förtroendevalda och medlemmar i Vårdförbundet från Bangårdsgatan i Uppsala till lokalen där landstingsfullmäktige ska ha sitt möte. Där, på konserthusets trappa, ska anländande politiker göras uppmärksamma på hur missnöjda Vårdförbundet och dess medlemmar är med löneutvecklingen.

– Det senaste löneutfallet i landstinget blev 1,35 procent och det har väckt så mycket missnöje att många medlemmar har lämnat förbundet. Risken är också att de lämnar vården och ett sådant kompetenstapp äventyrar patientsäkerheten. Det måste vi få landstingspolitikerna att förstå, säger Anna Kumm, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Landstinget i Uppsala ska spara 300 miljoner på tre år, men trots det behövs politiska satsningar för att vända utvecklingen, anser Vårdförbundet i Uppsala. Dagens brister gäller inte bara löneutvecklingen.

Löneprocessen fungerar inte

– I vårt landsting finns inget samband mellan kompetens och löneutveckling. Löneprocessen, framför allt på Akademiska sjukhuset, fungerar inte heller. Lönekriterier saknas, verksamhetens mål är okända för medarbetarna, och det finns kliniker där 80 procent av dem inte har haft lönesamtal. Och de samtal som äger rum är bara ett meddelande från chefen om vad lönen blir, säger Anna Kumm.

Första linjens chefer å sin sida upplever att de är bakbundna av ledningen. Det finns en pott och de får en summa som ger dem möjlighet att ge var och en höjd lön med mellan 200 och 400 kronor.

– Så skapas ingen lönespridning.

Förhoppningen med manifestationen är att politikerna ska få upp ögonen för hur allvarligt läget är. På kvällen den 19:e bjuds medlemmar och politiker in till mingel i avdelningens lokaler på Bangårdsgatan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida