Vårdförbundet kräver minst 3 400 på två år

Vi vill ha samma löneutveckling som läkarna — men i kronor. Därför kräver vi minst 1 700 kronor 2008 och lika mycket 2009. Det motsvarar de 3,5 procent läkarna fick i sitt avtal som blev klart strax före jul. Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar dagens debattartikel i Dagens Nyheter.

2 februari 2008

I yrkandet som överlämnats till Sveriges kommuner och landsting (SKL) kräver Vårdförbundet ett tvåårigt avtal med ett ”löneutvecklingsutrymme”, vilket Anna-Karin Eklund i debattartikeln preciserar till minst 1 700 kr per år. Hon hoppas att ännu större löneökningar ska förhandlas fram i de lokala förhandlingar som också sker.

Vårdförbundet kräver också en ”lägsta accepterad lönenivå”, en formulering som också finns i läkaravtalet. Detta krav förs fram dels på grund av EG-domstolens utslag i det så kallade Lavalmålet, dels därför att nybörjarlönerna är allt för låga på en del håll.

– Mot bakgrund att våra medlemmar har en treårig högskoleutbildning är målet på sikt en ingångslön på 25 000 kronor, men det tror vi inte att vi kan åstadkomma just nu, säger Anna-Karin Eklund.

Garanterad löneökning

Övriga krav handlar bland annat om att specialist- eller funktionsutbildning ska ges på betald arbetstid och att de som har skaffat sig en sådan utbildning ska ha både en garanterad löneökning efter utbildningen och en löneutveckling därefter. För dem som redan har en sådan utbildning ska en extra löneöversyn göras. Vårdförbundet vill också utveckla den verksamhetsnära lönebildningen.

När det gäller arbetstidsfrågan vill Vårdförbundet börja med dem som arbetar på natten – varje natt ska räknas med en kvot på 1,5 (en timme räknas som en och en halv).

– Det är speciellt hälsovådligt att arbeta på natten, det är därför vi börjar med det, säger Anna-Karin Eklund.

Fel lönestruktur

Hon är glad över att välfärdssektorn får ökade löner men bekymrad över att det innebär att undersköterskor på många håll har fått högre löner än sjuksköterskor.

– Det är ett stort problem att det blir den här typen av lönestrukturer, säger hon.

SKL:s nollbud gör henne upprörd:

– Det visar att de inte respekterar vad vi faktiskt säger och vår bild av hur löneutvecklingen har sett ut. De vill hålla fast vid en lokal lönebildning och hävdar att vi har fått ut mycket under 2007. Men problemet är att det ser så olika ut på olika håll i landet, och att de som sedan länge har en dålig löneutveckling också har legat lågt förra året.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida