Varslet gäller också oorganiserade

Ett strejkvarsel från Vårdförbundet gäller alla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på en arbetsplats. På en del ställen kan vissa medlemmar vara undantagna.

Det är alltså arbetet som är satt i blockad, därför gäller strejkvarslet även oorganiserade. Medlemmar som är uttagna i strejk får konfliktersättning från Vårdförbundet, det får inte de oorganiserade.

Men det går förstås att bli medlem. Den som går in som medlem senast dagen innan strejken bryter ut (det vill säga i detta fall söndagen den 20 april) får ersättning ur konfliktkassan. Sedan är det försent.

Så hanteras strejkbrytare

Den som arbetar trots att det är strejk på en arbetsplats är strejkbrytare. Enligt Vårdförbundets konflikthandledning ska strejkvakterna genom uppmaningar och övertalning försöka förmå strejkbrytarna att inte arbeta, om deras arbetsuppgifter omfattas av konflikten. Men några handgripligheter får inte förekomma; strejkvakten har inga lagliga möjligheter att hindra strejkbryteri.

Den som strejkar får naturligtvis ingen lön från arbetsgivaren. I stället får hon konfliktersättning från Vårdförbundet. Den ska täcka inkomstbortfallet; därför är det viktigt att förbundet har rätt uppgifter om lönen. Det går att kontrollera uppgifterna om sig själv genom att gå in på Min sida. Den som inte har tillgång till Internet kan ringa förbundets servicetelefon 020-35 35 00, från mobiltelefon eller utlandet 0771-35 35 00.

Skyddsarbete och dispenser

Även om en arbetsplats är uttagen i strejk kan arbetsgivaren begära att arbete utförs. Det kan ske på tre olika sätt:

• Genom skyddsarbete om det är fara för liv eller skada på egendom. Den som beordras till skyddsarbete är skyldig att utföra det, men bör ta kontakt med sin lokala fackliga förtroendevalda så snart som möjligt.

• Genom dispens för en specificerad arbetsuppgift. Frågan bereds av den lokala avdelningen men avgörs av Vårdförbundet centralt.

• Genom ingripande av centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.

Rådfråga lokala avdelningen

Det gäller särskilda regler för den som är ledig när strejken bryter ut – har semester, är sjuk- eller föräldraledig och så vidare. För att få veta vad som gäller då bör man prata med sin lokala avdelning. Det gäller också om man skulle bli sjuk under strejken.

Den som vill ha konfliktersättning måste ansöka om det. Ersättningen är skattefri. Därför gör förbundet först avdrag med ett belopp som motsvarar den skatt man slipper betala innan ersättningen betalas ut.

Blockad, strejk och lockout

Det finns olika slags stridsåtgärder i en konflikt.

• Blockad. Det innebär att visst arbete inte får utföras. Övertidsblockad innebär alltså att man inte får arbeta övertid, nyanställningsblockad att man inte får ta anställning på den blockerade arbetsplatsen.

• Strejk. Allt arbete på en arbetsplats läggs ned. Ibland kan man ta till punktstrejker, då tas bara vissa arbetsuppgifter eller vissa arbetstagare på en arbetsplats ut i strejk.

• Lockout. Det är arbetsgivarens stridsåtgärd. Genom att lockouta en arbetsplats slipper han betala lön. Men om arbetsgivaren skickar hem anställda för att det på grund av konflikten inte finns arbetsuppgifter att utföra är det inte lockout; då ska lön betalas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida