”Vi är fortfarande felvärderade”

Löneökningen för Vårdförbundets med­lemmar i lands­tingen var förra året i nivå med andra grupper: 2,5 procent.

— Vi följer löneutvecklingen, men arbetsgivarna har inte tagit några stora kliv när det gäller den värderingsförändring som vi anser är nödvändig, säger Kerstin Persson, chefsförhandlare för Vårdförbundet.?

För första gången hade Vårdförbundet ett avtal utan fastställda nivåer 2011.?

Är du nöjd med hur det gick??
— Vi har i alla fall inte missgynnats i jämförelse med andra grupper som hade centralt beslutade procentsatser, så jag tror att vi kan leva med att ha ett avtal utan fastställda nivåer. ??

Statistiken för 2011 visar att lönerna i landstingen ökade med 2,5 procent och i kommunerna med 2,2 procent. Läkarna fick förra året 2,7 procent, så gapet till dem har ökat.?

Den kollektiva löneökningen säger inget om vad olika grupper och enskilda personer har fått. Den landstingsanställda allmänsjuksköterskan har fått minst de senaste åren och gapet till övriga yrkesgrupper har ökat.?

— En del av vårt avtal är att vi har prioriterat specialistsjuksköterskor och andra med specialkunskaper. Det innebär att andra fått stå tillbaka, säger Kerstin Persson.?

Men satsningen på specialistsjuksköterskor hade också kunnat tas från andra grupper, menar hon.?

— Arbetsgivarna hade kunnat prioritera våra grupper i relation till läkarna.?

Stockholm är det landsting som har den högsta medellönen, följt av Skåne och Jämtland. I botten ligger Västerbotten och Halland. Tidigare jumbon Sörmland har klättrat upp några pinnhål.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida