Vill ha nytt avtal snabbt

De centrala förhandlingarna om lönerna med Sveriges kommuner och landsting är nu i full gång.

29 februari 2008

Vi vill gärna bli färdiga så fort som möjligt, men att få till ett bra avtal är viktigare.
Det säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg när förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting, SKL, nu har gått in i ett intensivare skede.
I början av februari publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av Anna-Karin Eklund där hon skrev att Vårdförbundet hade fått ett nollbud från SKL. Arbetsgivarna kontrade med att anklaga Vårdförbundet för att ställa orimliga krav. Men nu har det uppskruvade tonläget dämpats något. Enligt Margareta Öhberg är man inne i »konstruktiva förhandlingar«.
– Vi har försökt att komma till tals med arbetsgivarsidan sedan i november. Men det är först nu som vi verkligen har börjat prata med varandra.
Till det bidrar säkert att läkarnas avtal blev klart strax före jul och läraravtalet i slutet av januari. Av SKL:s avtalsparter är det nu bara Vårdförbundet som inte har något nytt avtal klart.

Men bidragande är säkert också den stora ilskan över att lönerna för undersköterskor på många håll sprungit förbi sjuksköterskornas. Den ilskan har kommit till uttryck på möten (interna och med arbetsgivarnas representanter), i reportage i pressen och radio-tv samt på debatt- och insändarsidor.
För Margareta Öhberg är medlemmarnas ilska över den dåliga löneutvecklingen ett bra stöd i förhandlingarna. Men ett centralt avtal är bara en etapp, när det väl är klart återstår mycket arbete lokalt.
– Det värde som politiker säger att vi har måste bli synligt i löneöversynen. Mer pengar måste till för att den lokala lönebildningen ska åstadkomma den värdeförskjutning som vi vill se och som både allmänheten och politikerna bejakar, säger Margareta Öhberg.
Hon hävdar att majoriteten av Vårdförbundets medlemmar är för en individuell lönebildning. Vårdförbundets politik är formad av medlemmarna och utgår från att varje medlem är unik med sin kunskap och sitt bidrag till verksamheten.

Hon hoppas också att den stora uppmärksamheten kring sjuksköterskors, barnmorskors, biomedicinska analytikers och röntgensjuksköterskors löner ska bidra till den värdeförskjutning som Vårdförbundet eftersträvar.
– Det är stort genomslag i medierna trots att det faktiskt fortfarande är ett par månader kvar av avtalsperioden. Hur mycket uppmärksamhet fick lärare och läkare, trots att de förhandlade långt efter att det förra avtalet hade löpt ut? säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida