Årets nobelpris i medicin för hjärnans GPS

Tre forskare delar priset för upptäckten av hur nervceller hjälper oss hitta rätt.

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till John O´Keefe, May-Britt Moser och Edvard I. Moser.

Pristagarna har upptäckt ett positioneringssystem i hjärnan som gör det möjligt för människan att orientera sig i rummet. År 1971 upptäckte John O´Keefe den första komponenten i ”hjärnans inre GPS”. När en råtta befann sig på en viss plats i ett rum aktiverades vissa celler i den del av hjärnan som heter hippocampus. Andra nervceller i hippocampus aktiverades vid andra platser i rummet. O´Keefe drog slutsatsen att dessa platsceller bildar en inre karta av rummet.

Celltyper samverkar

Mer än 30 år senare, år 2005, upptäckte May-Britt och Edvard Moser en annan komponent i hjärnans positioneringssystem. De identifierade rutnätsceller som skapar ett koordinatsystem för att bestämma positionen. Deras fortsatta undersökningar visade hur de olika celltyperna samverkar för att vi ska förstå var vi befinner oss och hittar rätt.

John O´Keefe, som är professor vid University College of London, tilldelas hälften av priset. May-Britt Moser och Edvard I. Moser tilldelas tillsammans den andra hälften. De är båda professorer i neurovetenskap och verksamma vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida