smittspårning

Åtta fall av mässling på Sahlgrenska

Åtta fall av mässling på Sahlgrenska
Mässling ger hög feber och utslag på kroppen, men är numera en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Foto: Istockphoto

Ännu ett fall av mässling upptäcktes igår eftermiddag hos en person som sökt vård på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Totalt är det nu åtta konstaterade fall.

27 december 2017

Sjukhuset är i stabsläge eftersom det fortfarande finns risk för fler fall och man arbetar med smittspårning för att hitta personer som kan ha blivit smittade på sjukhuset. Däremot finns ingen anledning för allmänheten att vara orolig, utan situationen bedöms vara under kontroll, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen, säger Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Var uppmärksam på symtom”

Smittspårningen syftar till att hitta personer som inte är vaccinerade för att erbjuda dem möjlighet till snabb vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från det att man utsatts för smitta.

Sjukhusdirektör Anne Olmarker uppmanar också vårdpersonal att vara uppmärksam på symtom och fråga patienter om vaccinationsstatus och mässlingsymtom.

Måste anmälas

Det första fallet av mässling upptäcktes den 10 december på infektionskliniken på Östra sjukhuset. Sedan dess har ytterligare sju fall av mässling konstaterats, totalt åtta fall. De flesta av de konstaterade fallen har koppling till varandra.

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom. Under 2017 har hittills 30 fall anmälts till Folkhälsomyndigheten. (I den statistiken ingår inte de senast upptäckta fallen i Göteborg).

Trots att Världshälsoorganisationens mål är att utrota mässling går det åt motsatt håll i Europa just nu med ökande antal fall i flera länder.

Värst är situationen i Rumänien och Italien med flera tusen fall det senaste året, men också Tyskland har haft betydligt fler fall i år. 

Läs också: Utbrott av mässling har orsakat 30 dödsfall

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida