Nobelpriset 2018

De får årets Nobelpris i medicin

De får årets Nobelpris i medicin
Strax före lunch meddelades att forskarna Tasuku Honjo, Japan, och James P Allison, USA, får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin delas lika mellan Tasuku Honjo, Japan, och James P Allison, USA. De båda forskarna har etablerat en helt ny princip för cancerbehandling.

Båda forskarna har på var sitt håll upptäckt två olika proteiner – CTLA-4 och PD-1 – på de så kallad T-cellernas yta i blodet.

Efter omfattande försök har forskarna visat att det går att hejda utvecklingen av cancer genom att blockera funktionen hos dessa proteiner med hjälp av antikroppar. Normalt fungerar de som bromspedaler för T-cellerna. När proteinerna blockeras börjar T-cellerna angripa cancercellerna. 

Det skriver Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet i Stockholm i ett pressmeddelande.

Förbättrar prognosen för cancersjuka

I dag kallas den immunologiska metod som deras rön gett upphov till för checkpoint-terapi, vilket på ett avgörande sätt har förbättrat prognosen för många svårt sjuka cancerpatienter.

Hos patienter med melanom har man visat att effekten blir som störst om man samtidigt blockerar båda proteinerna.

I dag pågår ett stort antal kliniska studier där deras metoder används mot en lång rad olika cancerformer. Även nya checkpoint-molekyler har prövats som måltavlor för behandling.

Enligt Nobelförsamlingen har James P Allison och Tasuku Honjo revolutionerat behandlingen och förändrat synen på hur cancersjukdomar kan behandlas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida