Diffusa symtom försenar äldres vård vid hjärtinfarkt

Diffusa symtom försenar äldres vård vid hjärtinfarkt

Äldre kvinnor bryr sig ofta mer om hur de anhöriga ska klara sig än om sin egen hjärtinfarkt. Foto: Colourbox

Äldre män och kvinnor är alldeles för duktiga på att tänka bort smärta och obehag vid en hjärtinfarkt. De misstolkar helt enkelt symtomen, visar sjuksköterskan Rose-Marie Isakssons studie. Nu önskar hon att läroböckerna skrevs om.

– Allmänheten behöver informeras om vikten av att söka hjälp och lära sig att känna igen symtom på hjärtinfarkt, säger sjuksköterskan Rose-Marie Isaksson.

På den medicinska riksstämmans sjuksköterskeprogram i dag berättade hon om två studier där hon undersökt symtom, tankar och resonemang hos kvinnor och män mellan 65 och 80 år som upplevt sin första hjärtinfarkt.

Negligerade besvären

Patienterna fanns på tre olika sjukhus i Norr- och Västerbotten där Rose-Marie Isaksson intervjuade dem då de hade legat inne i tre dagar. För både kvinnor och män utvecklades symtomen i tre steg och hon fann inga större skillnader mellan grupperna.

Det första steget innebar en diffus olustkänsla både hos män och kvinnor.

– På den här nivån var kvinnorna makalösa på att tona ner sina besvär och fortsätta sina vardagssysslor. Männen beskrev en mer dynamisk utveckling, men också för dem kändes det diffust, berättade Rose-Marie Isaksson.

På nästa nivå var smärtan distinkt både hos män och kvinnor. Kvinnorna hade ont i en arm, i bröstet eller i ryggen, medan männen ofta hade ont på flera ställen samtidigt. Dock inte i hjärtat, som var deras bild av att få hjärtinfarkt.

Kunde ha ont i veckor

Smärtorna kunde vara från timmar till veckor. Både män och kvinnor var övertygade om att smärtorna skulle gå över och försökte stretcha, ta Samarin eller något smärtstillande. Också på den här nivån fortsatte kvinnorna med sina vardagsbestyr. Först vid steg tre, som innebar en ihållande, kraftig bröstsmärta, förstod de allvaret.

Rose-Marie Isaksson konstaterade att det sociala ansvarstagandet för tvätt och städning, barnbarn, make och vuxna barn var stort hos kvinnorna.

– De oroade sig mer över hur hjärtinfarkten skulle påverka de anhöriga än dem själva. En kvinna ville att de skulle ta bilen till sjukhuset i stället för ambulans. För hur skulle maken annars komma hem?

Rädda att bli utskrattade

Männen i hennes studie förhandlade mycket med sig själva om de skulle söka vård eller inte. De var rädda för att söka vård i onödan och kanske bli utskrattade på sjukhuset för att de inte sökte för något rejält. Flera av dem försökte trigga fram symtom för att testa vad det kunde vara som hade drabbat dem.

– Utvecklingen av hjärtinfarkt visar en mer heterogen och komplex bild än man kan läsa i litteraturen. Den prehospitala fasen är mångfasetterad och svårtolkad. Jag skulle nästan vilja skriva om läroböckerna, sa Rose-Marie Isaksson.

Studierna ingår i den avhandling Rose-Marie Isaksson disputerade på i våras: Symptoms, prehospital delay and long-term survival in men vs. women with myocardial infarction: a combined register and qualitative study.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida