Forskning

Färre dör av aortabråck

Färre dör av aortabråck
Färre får aortabråck och fler överlever om de har det. Bild: Getty Images

Risken att dö av brustet kroppspulsåderbråck har minskat med ungefär en tredjedel på 20 år i Sverige. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet.

Det beror delvis på att färre utvecklar ett bråck. Och det i sin tur beror både på att en minskande andel röker och på att screening erbjuds alla män från 65 års ålder, då risken ökar.

– Dessutom har en skonsammare operationsteknik gjort att fler överlever ett brustet pulsåderbråck. Patienten kan vara vaken under ingreppet och slipper nedsövningsrisken, förklarar Kim Gunnarsson, doktorand vid Uppsala universitet och överläkare i kärlkirurgi vid Gävle sjukhus, som är huvudförfattare till den artikel som publicerats om studien.

Gäller bara männen

År 1994 drabbades cirka 1 000 personer av brustet aortabråck under ett år och av dem dog i snitt 780. Två decennier senare hade antalet minskat till cirka 750 personer på ett år och av dem dog ungefär 550.

Tre fjärdedelar av dem som drabbas är äldre män.

Den positiva trenden gäller just männen, inte kvinnorna.

– Andelen kvinnor som överlever har inte alls ökat i samma takt, det är bekymrande. Det behövs riktad forskning för att förbättra vården av kvinnor med aortabråck, säger Kim Gunnarsson. 

Modern operationsmetod

Den moderna operationsmetod som används numera kallas Evar, Endovascular aortic repair. Den innebär att en stent förs in i aortan via ljumskens blodkärl med kateterteknik och röntgengenomlysning.

Forskargruppen har använt sig av patientregistret, kvalitetsregistret Swedvasc och dödsorsaksregistret.

Artikeln är publicerad i tidskriften Annals of Surgery, se abstract. 

Mer om aortabråck

  • Medelåldern för dem som drabbas av brustet aortabråck är 78–79 år för kvinnor och 75–76 år för män.
  • Sambandet med rökning är tydligt. 85 procent av männen och 93 procent av kvinnorna har rökt.
  • Ärftlighet har också betydelse för risken att få aortabråck, eller aortaaneurysm, som det också heter.  
  • Sedan 2013 erbjuds alla män i Sverige screening av aortan vid 65 års ålder. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida