Fler får livsavgörande vård i rätt tid

Fler får livsavgörande vård i rätt tid
Numera går alla ekg som tas på hjärtinfarktpatienter i ambulans till Karolinska i Solna. Foto: Anders Norderman/Karolinska universitetssjukhuset

På Karolinska universitetssjukhusets hjärtklinik har man förkortat tiden från när ekg tas i ambulansen till dess patienten kommer in och man kan öppna kärlet.

Det nya arbetssättet startade i mitten av september och innebär att alla ekg som tidigare skickades till Södertälje eller Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge nu skickas till Karolinska i Solna. Då går ett larm på hjärtintensiven, hia, och en kardiolog kan direkt bedöma om patienten behöver komma in för akut kranskärlsröntgen.

Färre skador

Det handlar om akuta hjärtinfarktpatienter som behöver vård under jourtid, det vill säga helger och vardagar efter klockan 16.

Ju mer tiden kortas från det att en person har fått en akut hjärtinfarkt till dess att kranskärlet öppnas desto mindre skador på hjärtat. Målet är att kranskärlsröntgen på alla patienter med akut hjärtinfarkt ska påbörjas inom 90 minuter från första ekg. I dag uppfyller hjärtkliniken det till 87 procent enligt Swedehearts nationella kvalitetsregister.

– Tidigare skickades ekg till det sjukhus som var närmast. Då kunde det vara en AT- eller underläkare med lite erfarenhet av hjärtan som tog emot det. Ibland behövde även bakjouren på respektive sjukhus tillfrågas innan kontakt togs med PCI-jouren, perkutan coronar intervention. Den processen tog för lång tid säger Nawzad Saleh, kardiolog på Karolinska.

Projektet vidgas

I december gjordes en första utvärdering. Den visade att kliniken hade fått in 600 fler ekg och tagit emot tolv procent fler patienter med akuta hjärtinfarkter än tidigare. När projektet nu utvidgas ska S:t Görans och Norrtälje sjukhus erbjudas att delta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida