Förtjockade ögonvener visar ökad infarktrisk

5 januari 2007

Äldre personer med grövre kaliber på de minsta venerna
i ögats näthinna löper ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke. Däremot är mindre kaliber på arterioler kopplad till ökad hjärtinfarktrisk.

Studien är gjord på 1 992 amerikanska män och kvinnor i åldrarna 69-97 år som följdes under fem år. Bakgrunden är att traditionella riskfaktorer inte har samma prediktiva värde hos äldre personer som hos yngre.

Forskarna påpekar att vissa blodtrycksmedel tycks ha positiv effekt för de minsta blodkärlen och anser att undersökning av ögats blodkärl därför kan ha betydelse för valet av blodtrycksmedel.

Källa: Archives of Internal Medicine 2006;166:2388-2394.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida