GENETIK

Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och lite till Johan FrostegårdKarolinska institutet university press 2008www.kiup.seisbn 978-91-85565-20-7

27 februari 2009

Enligt Johan Frostegård, läkare och författare, har den medicinska vetenskapen mycket att vinna på att fördjupa förståelsen för det evolutionära perspektivet när det gäller hälsa och sjukdomar, för att kunna förbättra vård och behandling.

I boken presenterar han till exempel Olof Rudbeck som beskrev det lymfatiska systemet och Emanuel Swedenborg som fastslog att vi tänker med hjärnbarken. Och Goethe, som utbrast »Allt är blad!«, med vilket han menade att allt i växtriket härstammar från en enkel grundform varifrån arterna sedan har utvecklats. Goethe fäste också stor vikt vid avvikelser, en insikt som har fått relevans i dagens kunskaper om mutationer och genetiska varianter. p s-k

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida