Statistik

Hjärt- och kärlsjukdom fortsatt vanligaste dödsorsak

Hjärt- och kärlsjukdom fortsatt vanligaste dödsorsak
Sjukdom i hjärta och kärl har minskat kraftigt, men är fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Bild: Istock

Efter hjärt- och kärlsjukdom är cancer den vanligaste dödsorsaken. Samtidigt har dödsfall på grund av våld ökat, särskilt antalet dödsskjutningar bland unga män, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Den vanligaste orsaken till att svenskar dör är fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar, följt av cancer. Det visar statistik från myndighetens dödsorsaksregister.

Statistikrapporten innehåller uppgifter från åren 1987 till 2017 om personer som är folkbokförda i Sverige. Totalt dog drygt 92 000 personer under 2017. Hjärt- och kärlsjukdomarna är den vanligaste orsaken till dödsfall, även om antalet dödsfall per 100 000 personer har minskat med nära 60 procent sedan 1987.

Fler dödsskjutningar

Dödsfall på grund av våld minskade länge i Sverige, men sedan 2012 har antalet ökat, och då främst på grund av dödsskjutningar av unga män. Under 2017 dog 26 män i åldern 15-29 år av skottskador, vilket är den högsta siffran sedan 1987. Totalt inträffade 37 dödsskjutningar 2017 i Sverige.

– Under perioden 2000 till 2014 orsakade skottskador knappt sex dödsfall om året i gruppen unga män, säger Socialstyrelsens utredare Jesper Hörnblad i ett pressmeddelande.

Suicid vanligt bland äldre

Självmord är vanligast bland män. Under 2017 dog 840 män på grund av suicid, och 350 kvinnor. Suicid är särskilt vanligt bland män över 80 år.

Ytterligare 360 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas.

– Andelen sudicid har minskat de senaste tre decennierna, men minskningen har varit mindre under 2000-talet. När det gäller yngre personer, 15-24 år har inte samma nedåtgående utveckling synts utan andelen har legat på ungefär samma nivå.

Alkohol minskar – droger ökar

De senaste 30 åren har cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall inträffat varje år, de flesta bland män. Över tid har dödsfall på grund av alkohol minskat i flera åldersgrupper. Bland personer 25-44 år har andelen dödsfall sjunkit med 80 procent.

Under 2017 avled 630 män och 330 kvinnor av förgiftningar med läkemedel eller narkotika, en dödsorsak som ökat under 2000-talet. Bland män är det överdoser som dominerar, medan bland kvinnor är det oftare förgiftning i samband med självmord.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida