Hjärtvården mer jämställd – men stora skillnader i landet

Hjärtvården mer jämställd  – men stora skillnader i landet
Kvinnor får i dag nästan lika bra vård som män vid hjärtinfarkt. Men bara nästan. Illustration: Colourbox

Kvinnor får i dag nästan lika bra vård som män vid hjärtinfarkt. Men det finns fortfarande stora variationer mellan landstingen, visar Hjärt-Lungfondens kvinnohjärtindex.

Ungefär 15 000 svenska kvinnor drabbas varje år av hjärtinfarkt, som är den enskilt största dödsorsaken bland både kvinnor och män.

För bara två år sedan var landstingens behandling av akut hjärtinfarkt extremt ojämlik. Män fick betydligt bättre vård än kvinnor. Nu har Hjärt-Lungfonden gjort en ny granskning som visar ett mer positivt resultat.

– Kvinnor i dag får betydligt bättre vård vid akut hjärtinfarkt, säger Jan Nilsson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Men även om det har blivit bättre får kvinnor fortfarande akut hjärtvård i mindre utsträckning än män.

Stora skillnader

Skillnaden är också stor mellan landstingen. Kalmar, Norrbotten och Stockholm är exempel på landsting som särskilt behöver se över sina rutiner för behandling av hjärtinfarkt, enligt Hjärt-Lungfondens granskning.

För en jämlik och jämställd vård efterfrågar Jan Nilsson också mer forskning kring kvinnors hjärtan.

– Män och kvinnor kanske inte ska ha exakt samma behandling. Det finns skillnader både i hormoner och i anatomi. Kranskärlen till exempel är mycket mindre hos kvinnor än hos män. Här ser vi ett område där det krävs betydligt mer forskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida