Hög sänka hos unga ökar risken för hjärtinfarkt senare i livet

Hög sänka hos unga ökar risken för hjärtinfarkt senare i livet
Ett vanligt blodprov som mäter sänkan kan redan tidigt förutsäga risken att senare i livet drabbas av hjärtinfarkt. Arkivbild: Colourbox

Ett enkelt blodprov som mäter inflammation i blodet kan tidigt i livet förutsäga risken för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en avhandling från Umeå universitet. Unga män som hade hög sänka när de mönstrade visade sig ha större risk att få hjärtinfarkt.

Inflammationer spelar en viktig roll när det bildas förträngningar i blodkärlen, ateroskleros, som senare kan leda till hjärtinfarkt.

Hos medelålders och äldre har man tidigare kunnat se att mängden inflammatoriska ämnen i blodet är kopplat till hur utbredd aterosklerosen är.

70 procent högre risk

Nu har doktoranden Fredrik Toss vid Umeå universitet undersökt sambandet mellan inflammatoriska markörer och hjärtinfarkt hos 400 000 män som värnpliktsmönstrade på 1960- och 70-talen.

Hans avhandling visar att de unga män som hade en sänka på 15 mm per timme eller mer hade 70 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt senare i livet jämfört med personer som hade ett värde på 1mm.

Att studien omfattar ett så stort antal personer och att diagnostiken av hjärtinfarkt i Sverige är mycket tillförlitlig gör att resultaten som presenteras i avhandlingen har stor statistisk säkerhet, sägs det i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Bukfett särskilt farligt

I avhandlingen visas också på ett mycket starkt samband mellan kroppsfett och risken för hjärt-kärlsjukdom. Fett som sitter runt buken är särskilt starkt kopplat till sjukdom.

Däremot fann man i en studie av sambandet mellan kroppsfett och livslängd att äldre kvinnor med mycket kroppsfett lever längre än kvinnor med lite kroppsfett.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida