Hur näsan ser ut är viktigt för personer med läpp-, käk- och gomspalt

Det är viktigt att vara medveten om att näsans utseende är en väsentlig del i livskvaliteten för personer som har behandlats för läpp-, käk- och gomspalt.

Det visar plastikkirurgen Maria Mani i en doktorsavhandling, som hon lägger fram vid Uppsala universitet på fredag.

Ett av 600 barn föds i Sverige med någon form av läpp-, käk- eller gomspalt (LKG). Denna missbildning innebär ofta att mun och näsa fungerar sämre och att de ser annorlunda ut i vuxen ålder – detta trots att de behandlas redan i ungdomsåren. Maria Mani har undersökt hur livskvaliteten samspelar med hur näsan ser ut och fungerar.

Unga män kan må dåligt

Hon har funnit att personer med LKG mår relativt bra som vuxna. Men framför allt unga män kan också må mycket dåligt.

– Detta talar för att vissa pojkar med läpp-, käk- och gomspalt kan behöva ett ökat stöd under uppväxtåren, säger Maria Mani i ett pressmeddelande.

Hon har också funnit att livskvaliteten är sämre om näsan fungerar dåligt.

– Tidigare var fokus på att optimera munnens funktion och utseende. Våra studier visar att näsans funktion också påverkar livskvaliteten, säger Maria Mani.

Der är den egna upplevelsen som räknas

Hon påpekar också att det är den egna upplevelsen av hur näsan ser ut är den viktigaste för hurdan livskvaliteten är.

– Det viktigaste för hur man mår är vad man själv tycker om sitt utseende, inte vad lekmannapaneler, läkare och tandläkare tycker, säger hon.

Maria Mani efterlyser någon form av standardiserad bedömning av näsans funktion och utseende och livskvaliteten.

– I dag finns ingen sådan standardiserad utvärdering som kopplar näsans funktion till livskvaliteten. På sikt kan det vara värdefullt att utveckla rutiner för att undersöka dessa patienters näsfunktion för att tidigt identifiera de som behöver mer hjälp och behandling, säger Maria Mani.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida