Forskning

Ingen ökad risk för stroke vid migrän utan aura

Ingen ökad risk för stroke vid migrän utan aura
Personer som har migrän utan aura löper ingen ökad risk att drabbas av en stroke, visar ny forskning. Arkivbild: Mostphotos

Länge har man vetat att personer som lider av migrän löper en ökad risk att drabbas av stroke. Nu visar ny forskning vid Karolinska institutet i Solna att den ökade risken bara gäller för dem som under huvudvärksattackerna har så kallad aura.

26 september 2017

Mellan 11 och 13 procent av befolkningen lider av migrän. För var tredje person inleds huvudvärksattacken med en aura, det vill säga att hen drabbas av synfenomen, får svårare att tala eller får sämre känsel.

Upprepade studier har sedan mer än 30 år tillbaka visat att migrän, och då framför allt den med aura, ökar risken för att drabbas av en stroke.

För att ta reda på hur det verkligen förhåller sig har forskare vid Karolinska institutet följt drygt 53 000 tvillingar under tolv års tid. Av dessa hade 16,2 procent någon form av migränhuvudvärk. 6,7 procent hade migrän med aura.

Under uppföljningen drabbades nära 1 300 personer av stroke. När forskarna undersökte kopplingen till migrän och migrän med aura kunde de se att risken för stroke visserligen finns där, men att den är lägre än vad som tidigare är visat. Dessutom sågs ingen ökad risk hos dem som hade migrän utan aura.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Brain.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida